Plan og utviklingsavdelingen har i tillegg flere utekontor/ baser i  Tjeldsund.

Det kan avtales møter med saksbehandlere, ved behov for dette.

Arbeidsområder:

Plan og utviklingsavdelingen utfører myndighetsoppgaver, drifts- og forvaltningsoppgaver i Tjeldsund

Avdelingen har ansvar for blant annet følgende ansvarsområder:

Plan og byggesaker, miljø, matrikkel og oppmåling, jordlov og konsesjonsbehandling, skog og landbruk, matrikkelføring, kartverk, vei, veilys, vann og avløp, renovasjon, brann og redningstjenste, feiing, kommunal beredskap, oljevern,  viltforvaltning,  bygg og eiendomsforvaltning, havn, utbyggingsoppgaver, m.v.

Arbeidstid:

Kontortid/arbeidstid er mandag til fredag kl 0730 – 1500. 
Kommunen har ikke beredskapsvakt på teknisk sektor.

Ved brann eller ulykke, ring: 110