På grunn av byggearbeid og montering av hulldekke ved Ramsund skole, blir det igjen satt begrensning på parkering ved Tjeldsundhallen,  fra onsdag den 22. til fredag 24. mars.

Vi ber alle som skal besøke Tjeldsundhallen om å vise hensyn, og parkere andre plasser enn fremfor hallen. Hulldekke kommer med stor semi, og trenger god plass til å snu.