For deg som er familiemedlem eller nær venn til en person med demens.

Du eller personen med demenssykdom må være bosatt i Evenes, Tjeldsund eller Skånland.

Målet er at du gjennom forelesninger og gruppesamtaler, får kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon, samt fagpersoner med kompetanse på området.

Oppstart onsdag 12.oktober fra kl. 18 - 20.

Totalt fire onsdagskvelder: 12.10, 19.10,  26.10 og 02.11
Du må delta på alle kurskveldene.

Sted: Evenes sykehjem, storstua i 1.etg.

Påmeldingsfrist 02.10.16.

Påmelding og informasjon:

Marion Pedersen 769 85 805 / 95 44 81 07/ marion.pedersen@evenes.kommune.no

Kursavgift: Gratis. Inkl. kursmateriell og enkel servering

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland