ORIENTERING OM ENDRINGER I NAV 
NAV endrer kontorstrukturen i kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland. Det betyr at brukerne må forholde seg til nye kontor med en annen lokalisering enn i dag. Brukerne kan og få en annen saksbehandler, mens tjenestetilbudet skal være det samme.  

NAV EVENES 
Med virkning fra 1. januar 2019 blir NAV Evenes en del av NAV Narvik som vil ha tilstedeværelse på Evenes rådhus 2 dager hver uke. Hit kan brukerne av NAV sine tjenester henvende seg dersom de har behov for å snakke med en veileder, eller dersom NAV kaller inn til et møte. Nærmere info om åpningstider kommer. 

NAV SKÅNLAND OG NAV TJELDSUND
Tjeldsund og Skånland kommuner har besluttet å slå seg sammen til nye Tjeldsund kommune fra 1. januar 2020.  I den forbindelse er det bestemt at NAV Tjeldsund og NAV Skånland skal slå seg sammen til NAV Skånland – Tjeldsund med virkning fra 01.01.2019.

Det nye NAV-kontoret skal lokaliseres til Hjørnegården på adresse 
Skjærran 1,  9440 Evenskjer.  

Kontoret vil være åpent for publikum 
MANDAGER, ONSDAGER OG FREDAGER  kl. 10.00 – 14.00
men det kan gjøres avtaler alle dager. 

OM FLYTTINGEN  
Avvikling av dagens NAV Evenes og Tjeldsund, dagens NAV Skånland, og etableringen av de nye NAV – kontorene, er planlagt til 12., 13. og 14. desember 2018.  Kontorene vil være stengt for publikum disse tre dagene.  Oppstår det et akutt behov for hjelp kan brukerne likevel nå NAV på telefon 41 27 82 23.

I perioden 17.12.2018 – 31.12.2018 henvender brukerne i Evenes, Tjeldsund og Skånland seg til nye NAV Skånland – Tjeldsund i Hjørnegården på Evenskjer tlf. 55553333. Fra 02.01.2019 henvender brukere fra Evenes seg til NAV- kontoret på rådhuset i Evenes.  

JUL OG NYTTÅR
NAV Kontoret er stengt julaften, nyttårsaften og tredje juledag 27.12.2018. Kontoret er åpent for publikum fredag 28.12.2018 mellom klokken 10.00 – 12.00 
 
NAV håper på forståelse for at våre tjenester i en overgangsperiode kan bli noe redusert, men vi vil gjøre vårt ytterste for at så ikke skal skje.