Arbeidsområder:

Barnehage, skole, skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeid, voksenopplæring, folkehelse og kultur.