Oppvekstavdelingen arbeider for å gi et godt og tilpasset barnehage- og skoletilbud for den enkelte.

Avdelingen jobber tverrfaglig med øvrige avdelinger og i nært samarbeid med frivillige organisasjoner. Gjennom samarbeid om kunst- og kulturtilbud søker vi å bidra til økt livskvalitet, tilhørighet og identitetsbygging for innbyggerne.

Avdelingen har som mål å legge til rette oppvekstmiljøet for barn og unge slik at hver enkelt skal ha mulighet til å utnytte sitt potensiale til et maksimum.

 

Kontaktinformasjon

Oppvekstsjef, Rigmor Wangen, tlf 959 67 725
 E-post: rigmor.wangen@tjeldsund.kommune.no

Sentralbord Tjeldsund rådhus,  tlf 769 19 100