Nye tilskotsordningar for frivillighet og idrett som følge av covid- 19

Her finner du oppdatert informasjon om de nye tilsskuddsordningene som følge av covid -19 i 2021.

Ordningane er forlenga ut året og gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfrist er 18. januar 2022.

Disse tilskuddsordningene har hatt to søknadsperioder. Den første gjaldt fra 1. januar – 31. oktober 2021. Denne søknadsrunden er avslutta og du kan sjå nøkkeltal, søkarlister og løpande utbetalingar her.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med denne ordninga er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Les meir om ordninga og søk her.