Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav.

Hjemmel for tjenesten:

Kontaktinformasjon

Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60.

​Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.