Det er spesielle inntakskriterier for å få tildelt en omsorgsbolig. En av hovedvilkårene for at du skal være aktuell for tildelling av omsorgsbolig er at du har behov for helse- og omsorgstjenester.

​Kontaktinformasjon

Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60.

​Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.