Fra og med 09.02.18 omdisponerer kommunen deler av personalet som ivaretar det døgnkontinuerlige lavterskeltilbudet. Tilbudet videreføres og vil bli opprettholdt av kommuneoverlegen, helse og omsorgssjef og akutt ambulant team. Helsesøster og psykiatriske sykepleiere vil være tilgjengelige i arbeidstiden.

Kommunen jobber nå også aktivt med å etablere en chattekanal. Denne vil bli betjent av helsesøster og psykiatriske sykepleiere.

Vi henstiller alle som trenger noen å snakke med å ta kontakt.
Alle henvendelser mottas og behandles konfidensielt.

Døgnkontinuerlig tilbud:
Kommuneoverlege Barbro Hætta: tlf 913 18 931
Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn: tlf 975 22 073
Døgnåpent Ambulant akutt-team i Narvik: tlf 76 96 86 11

Dagtilbud, 08-15.30 på hverdager:
Helsesøster Lena Torbergsen: tlf 913 38 820
Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen: tlf 476 08 275
Psykiatrisk sykepleier Helge Markussen: tlf: 958 17 138

Politisentral i Narvik: 75 58 90 00 eller 02800