Hvordan begjærer man innsyn i saker og dokumenter?

Du har mulighet til å be om innsyn i saker og dokumenter hvor du er part i saken. Du kan ha anledning til å be om innsyn i andre saker og dokumenter så fremst dokumentet/saken ikke er klassert med unntak offentlighet. Viser til offentlighetsloven om innsyn.

Hvordan får man innsyn i saker og dokumenter?

Du kan bestille innsyn i saker og dokumenter gjennom å sende e-post til post@tjeldsund.kommune.no

Hvordan får man innsyn i saker via postlisten?

I postlisten til Tjeldsund kommune kan du bestille innsyn i saker og dokumenter gjennom å trykke på knappen "Bestill innsyn i dokument via e-post" inne i saken.

Adresse til fakturamottak?

Tjeldsund kommune
v/Fakturamottak
Postboks 43
8539 Bogen i Ofoten

Når er neste kommunestyremøte?

Hvordan kontakter jeg ordfører eller rådmann?

Hvordan kontakter jeg noen i administrasjonen?

Du kan ringe sentralbordet på Tjeldsund rådhus telefon 76 91 91 00.

Du kan også kontakte direkte den ansatte