Planen omfatter sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. 

Merknader til planen merkes med «Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Frist for uttalelser til planforslaget settes til 14. juni 2019


I forbindelse med høring av planforslaget arrangeres det folkemøter:
14. mai på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.  
20. mai Harstad, Auditorium, UiT Campus Harstad, kl. 18:00 for kommunen Harstad, Skånland og Tjeldsund.
21. mai Gratangen, kommunehuset på Årstein, kl 18:00
27.mai kl 1630 – 1800 :  Ekstra folkemøte  på Tjeldsund rådhus - Hol
Dyrøy – ikke avklart.
Den kan bli annonsert flere folkemøter.

Følgende dokument legges ut:
Planbeskrivelse med Vedlegg I, II og III
Bestemmelser 

Link til interaktivt kart:
https://arcg.is/04ySeS 
 
Link til plandokument:
http://strr.no/prosjekter/kystplan/