Målgruppe:

Alle interesserte, seniorer og unge, hjemmeværende, småbarnsforeldre -kom og gå tur og ha en trivelig stund sammen.

Mål:

Målet er å få flest mulig til å oppleve gleden med å være ute i friluft og det sosiale med å være sammen i aktiviteten. På denne måten oppnår vi en helsefremmende gevinst på mange måter. Flere grupper kan dannes og aktivitetsnivået tilpasses.

Hvor og når:

For gjennomføring er det viktig å ha et fast treffpunkt hver uke med tid og sted samt en person som kan registrere turene og ta bilder underveis som dokumentasjon.

Tilskuddsmilder:

Midtre Hålogaland Friluftsråd samarbeider med folkehelse i Tjeldsund kommune om tilskuddsmidler som skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende friluftsliv for grupper som er lite aktive.

Hvem:

Tilskuddet på 200 kr i uka går i 2017 til turgruppen Tjukkas-/Lyst på livet gjengen i Kongsvik og til Stavgangerne på Fjelldal. Tilskuddet kan gruppene bruke til å videreutvikle prosjektet med utstyr som går til aktiviteten, for eksempel en hvile benk langs ruten.

Stavgangerne møtes hver mandag kl 11.00 ved møteplassen på Fjelldal. Etter turen er det sosialt med kaffe/te og egen matpakke. Velkommen til alle.

Tjukkas- og lyst på livet gjengen i Kongsvik går regelmessige turer hver uke. Turgruppen har fokus på at det skal gi sosiale og gode opplevelser for alle uansett utgangspunkt, og det er gratis å være med. Ta kontakt med Gunnhill Andreassen for mer informasjon om hvilke tidspunkt, eventuelt se Facebook Tjukkasgjenget Chapter Kongsvik.

Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator i Tjeldsund kommune for mer informasjon.

Telefon: 41695455

Et samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd og Folkehelsekommunen Tjeldsund.

 

nylogo_midtre_haalogaland_friluftsraad_165x175.jpg                      TjeldSunningen.jpg                 Tjeldsund_kommune.jpg