Det ble i kommunestyremøte i Tjeldsund 26.04.2017 gjort endringer i vedtektene for barnehager og skolefritidsordningene (SFO). 
De nye vedtektene gjelder fom 01.08.2017.

Nye vedtekter for barnehagene

Nye vedtekter for skolefritidsordningene (SFO).