Tjeldsund brannvesen gjennomfører for tiden internopplæring på nye konstabler. Brannvesenet har vært gjennom et generasjonsskifte, og de nye mannskapene skal blant annet etter hvert utdannes til å bli røykdykkere. På bildet ser vi Anders, Håvard, Andreas, Henrik, Sondre Vegard og instruktør Trond etter en øvelse på Norges brannskole. Vi benytter øvingsområdet til brannskolen på noen av våre øvelser. Internopplæring er påkrevd før disse karene meldes på grunnkurs på Norges brannskole. Dette lover godt for kommunens innbyggere når ulykken inntreffer.