Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?

Kommunen har ennå de opprinnelige vaksinene liggende, men FHI vil fra nå av bare sende ut de oppdaterte vaksinene. Ønsker du den opprinnelige vaksinen, kan du spørre etter denne. 

Hva er forskjellen på den opprinnelige vaksinen og de oppdaterte vaksinene?

Hensikten med å oppdatere vaksinene er å tilpasse dem til stadig nye varianter av koronaviruset. De oppdaterte vaksinene gir bedre antistoffrespons mot omikron. Det at vaksinene gir høyere antistoffnivå, vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet. Foreløpig er det ikke avklart hvor stor denne forskjellen er og hvor lenge den varer.

De opprinnelige mRNA-vaksinene gir god beskyttelsen mot å bli alvorlig syk. FHI forventer at de oppdaterte vaksinene gir en tilvarende god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Hvor lang tid skal det gå mellom dosene?

Det bør ha gått minst 4 måneder siden du fikk forrige oppfriskningsdose.

Jeg har gjennomgått covid-sykdom. Må jeg likevel ta oppfriskningsdose?

Ja, anbefalingen om ny dose for personer 65 år og eldre gjelder uavhengig av om man har gjennomgått infeksjon.

Hvor lang tid etter gjennomgått luftveisinfeksjon, som antas å være covid, kan jeg ta oppfriskningsdose?

Det bør gå minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Har den oppdaterte vaksinen flere eller andre bivirkninger?

Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være veldig lik det vi har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene.

Får jeg innkalling til vaksinasjon?

Vi sender ikke lengre sms med vaksine-innkalling til våre innbyggere. Du oppfordres til å oppsøke apoteket.