Helsesøster Lena Torbergsen skal vikariere for Anne Irene Granhus som har permisjon fra 01.02.17 tom 31.12.17.

Lena Torbergsen vil være på helsestasjonen på Fjelldal.

Tlf nr: 91 33 88 20

E-post: lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no