NAV Tjeldsund og NAV Skånland slår seg sammen til NAV Skånland – Tjeldsund med virkning fra 01.01.2019.

Dersom en innbyggere har behov for nødhjelp og trenger denne hjelpen  samme dag som behovet oppstår,  må dette søkes om før kl 13:00 ved NAV Skånland-Tjeldsund. Etter klokken 13:00 vil rekvisisjon kunne utstedes.

Besøksadresse:
Hjørnegården, Skjærran 1, 9440 Evenskjer.

Åpningstid:
Åpningstider for publikumsbesøk er: 10.00-14.00 på mandager, onsdager og fredager.

Åpningstid for telefonhenvendelser mandag-fredag fra kl 08.00-15.00

Søknadsskjemaer:
Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp og veiledning får du på NAV Skånland og Tjeldsund

Postadresse:
Postboks 38, 9439 Evenskjer

Telefon:
55 55 33 33

Telefaks:
77 28 59 11

IA-kontakt:
Ole Erik Mathisen
E-post: ole.erik.mathisen@nav.no
Mobil: 412 63 937

 

For mer informasjon, se www.nav.no