Besøksadresse

Bedringens vei 2, Nautå

Åpningstid

Åpningstider for publikumsbesøk er: 10.00-14.00 på tirsdager og torsdager.

Åpningstid for telefonhenvendelser mandag-fredag fra kl 08.00-15.00

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp og veiledning får du på NAV Evenes og Tjeldsund

Postadresse

Bedringens vei 2, 8534 Liland

Telefon

55 55 33 33

Telefaks

75 42 76 21