Hovedmålsettingen er å skape flere arbeidsplasser og/eller å ta vare på de arbeidsplassene en har. Alle tiltak som får støtte bør gi grunnlag for økonomisk vekst og utvikling. Det skal likevel være slik at stimuleringstiltak også blir vektlagt.

Kommunalt næringsfond er basert på en årlig tildeling fra Nordland fylkeskommune.

Søknadsskjema

Søknaden skal inneholde:

  • En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen
  • Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
  • Forventede resultater
  • Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
  • Søknadssum
  • Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søknadsfrist:

  • Søknadsfrist for tildeling i mai: 1. april
  • Søknadsfrist for tildeling i november: 1. oktober

Kontaktinformasjon

Bente Solvang, telefon 913 84 292