Tjeldsund kommune er vertskommune for offentlige virksomheter som
Norges brannskole og Forsvaret i Ramsund som gir mange arbeidsplasser i nærområdet.

NBSK1.jpg

Øvrige næringslivet i kommunen er innenfor servicenæringen, bygg & anlegg, jordbruk og kommunen selv som arbeidsplass.

Kontakt gjerne ordfører Liv Kristin Johnsen på telefon 76 91 91 00 / 918 02 758 for mer informasjon om mulighetene for bedriftsetablering i kommunen.