Saks-type

Sak nr.

Sakstittel

PS

104/22

Orienteringer/drøftinger 

PS

105/22

Endring av samarbeidsavtale - Hålogalandsrådet

PS

106/22

Spillemidler 2023 - Prioritering av søknader. Årlig rullering av Kommunal Plan for idett og friluftsliv

PS

107/22

Søknad om kortsiktig lån Tjeldsund boligstiftelse

PS

108/22

Retningslinjer for nedklassifisering av kommunale veier 

PS

109/22

Reduksjon av antall enhetsledere

PS

110/22

Høring om endring av skolestruktur i Tjeldsund kommune fra og med skoleåret 2023-2024

PS

111/22

Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

PS

112/22

Referatsaker

PS

113/22 Rapportering delegerte vedtak

 

Evenskjer 02.12.2022

 

Helene Berg Nilsen

ordfører 

 

Dokumenter til sakene finner du ved å trykke her