Formannskapets møte sendes direkte og du kan følge møtet ved å klikke på denne lenken:

Formannskapsmøte - 08.11.2023

 

Følgende saker skal til behandling:

SaksnummerSakstittel 
PS 99/23Orienteringer / Drøftinger 
PS 100/23Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 
PS 101/23Søknad om ny bevilling etter eierskifte 
PS 102/23Grensejustering Hinnøysiden 
PS 103/23Ny samarbeidsavtale mellom Tjeldsund kommune og UNN HF 
PS 104/23Klage på avslått søknad om tiltak 
PS 105/23Søknad om kjøp av areal fra kommunal eiendom gnr 16 bnr 80 som tillegg til bnr 660 
PS 106/23Søknad om kjøp av et mindre areal fra gnr 65 bnr 407 Kalvskinnet som tillegg til gnr 65 bnr 449 
PS 107/23Ungdomsstipend 2023Unntatt offentlighet
PS 108/23Tjeldsundprisen 2023Unntatt offentlighet
PS 109/23Referatsaker 
PS 110/23Bruk av delegert myndighet 

Saksdokumenter finner du på vår hjemmeside under Politikk - Møteplan.