Beklager, men vi har tekniske problemer med direktesendingen……

 

Formannskapets møte sendes direkte og du kan følge møtet ved å klikke på denne lenken:

Formannskapsmøte - 15.11.2023

 

Følgende saker skal opp til behandling:

SaksnummerSakstittel
111/23Godkjenning av møteprotokoll
112/23Orienteringer/drøftinger
113/23Leie av idrettshallen på Sandstrand
114/23Trafikksikkerhetsmillionen
115/23Spillemidler 2024 - Prioritering av søknader
116/23Søknad om fornyelse av avtale
117/23Søknad om utsatt frist på tilsagn om støtte
118/23Tertialrapport og budsjettregulering 2.tertial 2023
119/23Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027
120/23Referatsaker
121/23Bruk av delegert myndighet
122/23Klage på avslått søknad om tiltak

Saksdokumenter finner du på vår hjemmeside under Politikk - Møteplan