Formannskapets møte sendes direkte og du kan følge møtet ved å klikke på denne lenken:

Formannskapsmøte - 14.02.2024

 

Følgende saker skal opp til behandling:

PS 14/24Godkjenning av møteprotokoll
PS 15/24Orienteringer/drøftinger
PS 16/24Søknad om tilleggsareal - gnr/bnr 23/202
PS 17/24Fornyet salgsbevilling - A/S Vinmonopolet
PS 18/24Søknad om kjøp av areal i Hårvik Næringsområde
PS 19/24Søknad om kjøring med ATV med belter til hytte ved Svartvannet på Steinsland
PS 20/24Frivilligsentralen - reforhandling av avtale
PS 21/24Tilstandsrapport grunnskole 2023
PS 22/24Utfyllende uttalelse vedrørende søknad fra Sandstrand Montessorriforening om godkjenning av privatskole
PS 23/24Referatsaker
PS 24/24Bruk av delegert myndighet