• Vet du ikke hvordan du skal gå frem for å få den hjelpen du trenger?
 • Har du spørsmål om rettigheter?
 • Trenger du råd, støtte eller veiledning?

Mobbeombudet er fylkestinget sitt ombud, og er en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

 • Elever, foreldre og andre rundt eleven
 • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

 
Hva gjør mobbeombudet?

 • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.

Hvor finner du mobbeombudet?

 • Kontoret på Fylkeshuset i Nordland
 • Facebook, e-post, telefon etc

Foto: Thor-Wiggo Skille