Friluftsrådet er bygd på kommunelovens § 27 og medlemsskap i kommunene.
Pr. 31.12.2014 er 12 kommuner i Ofoten og Sør-Troms medlemmer.

Daglig leder: Anne-Margrethe Roll, tlf 90549676, e-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no

For mer informasjon, se Midtre Hålogaland Friluftsråd sin hjemmeside.

 

NATURLOS
Naturlos kommer i postkassen til alle husstander i medlemskommunene. Her kan du lese den på nett.