Tilbudet er begrenset i forhold til avstander.

Tjenester vurderes individuelt. Tjenesten er ikke en lovpålagt tjeneste.

Kontaktinformasjon

Kontakttelefon for hjemmesykepleien på Fjelldal: 901 81 430 (kl 07.30 - 22.30)
Kontakttelefon for hjemmesykepleien i Kongsvik: 915 72 648 (kl 07.30 - 22.00)
​Koordinator for tjenesten er Signe Trude Storli, tlf 911 96 085

Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.