Retningslinjer for Tjeldsundhallen ligger på kommunens hjemmeside. Det bes om at alle leietakere setter seg inn i disse. 

 

Ønskede leietider sendes til post@tjeldsund.kommune.no innen 15.september.