Legekontorets besøksadresse:

ETS Medisinske Senter
Revegårdsveien 10
9440 Evenskjer

Pasienttelefon: 77 08 95 65

Øyeblikkelig hjelp tlf: 77 08 95 55

Ved livstruende tilstander ring 113