Tjeldsund kommune har følgende ledige stillinger:

Lærere - grunnskolen
100 % vikariat - Fjelldal skole
100 % vikariat - Ramsund skole
Ca 55 % vikariat - Ramsund skole

Pedagogisk leder - 100 % fast stilling
Kulturkoordinator - 50 % fast stilling
Sekretær - 50 % fast stilling
Søknadsfrist 7. mai 2017
>> Her finner du fullstendig utlysing