Pr 21.11.16 har vi følgende boliger ledige:

  • En omsorgsbolig, Kongsvik

Det er spesielle inntakskriterier for å få tildelt en omsorgsbolig. En av hovedvilkårene for at du skal være aktuell for tildelling av omsorgsbolig er at du har behov for helse- og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.