Pr. 15.11.19 har Tjeldsund kommune følgende ledige kommunale boliger:

Fjelldal:
2 boliger med 2 soverom

Ramsund:
1 bolig med 1 soverom

Kongsvik:
1 bolig med 2 soverom

 

Leilighetene på Kløverheimen /omsorgsboliger er beregnet for eldre eller uføre.

 

Spørsmål om ledige boliger kan rettes til Tjeldsund omsorgssenter tlf 769 19 160

For å få tildelt kommunal gjennomgangsbolig må du oppfylle krav i henhold til tildelingsreglement.
Søknad om leie av bolig sendes til Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund.