Pr.10.05.19 har Tjeldsund kommune følgende ledige kommunale boliger:

Fjelldal:
1 bolig med 1 soverom
1 bolig med 2 soverom

Ramsund:
1 bolig med 2 soverom
1 bolig med 1 soverom

Kongsvik:
1 bolig med 2 soverom


2 leiligheter på Kløverheimen 

Leilighetene på Kløverheimen /omsorgsboligen i Kongsvik er beregnet for eldre eller uføre.

 

Spørsmål om ledige boliger kan rettes til Tjeldsund omsorgssenter tlf 769 19 160

For å få tildelt kommunal gjennomgangsbolig må du oppfylle krav i henhold til tildelingsreglement.
Søknad om leie av bolig sendes til Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund.