Hvem kan få tjenesten:

Personer som ikke er i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp og som trenger døgnkontinuerlig stell og tilsyn.

Hvordan få tjenesten:

Etter skriftlig søknad fra lege, sykehus, åpen omsorg, pasienten selv eller pårørende. Søknaden blir behandlet av et inntaksteam etter vedtatte inntakskriterier.
>> Inntakskriterier Tjeldsund omsorgssenter.pdf

Hva omfatter tjenesten:

Pleie og stell, med fokus på at beboer selv skal kunne bidra med egenhjelp der det er mulig. Tilbud om tjenester fra fysioterapeut, tannlege, ergoterapeut, spesialisthelsetjeneste etter behov. Tilsynslege en gang i uken, men ved behov tilkaller vi lege utenom legevisitten.
Diverse aktivitetstilbud. Tilbud om hår - og fotpleie (betales av den enkelte pasient).

Hjemmel for tjenesten:

Praktiske opplysninger:

Søknad skal alltid underskrives av søkeren. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Oppholdskostnader reguleres av forskrift om vederlag i institusjoner.

Kontaktinformasjon

Sentralbord, Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60
Avd A : 916 10 721
Avd B : 468 92 647

Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema. Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav.