Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Torsdag den 09.november hadde ordfører innvitert bønderne i Tjeldsund kommune på møte. Temaet var næringsutvikling, med fokus på bønders mulighet i årene som kommer. 

Det var veldig godt oppmøte, nesten alle bønderne hadde tatt seg turen til Hol. I tillegg til ordføreren var landbruksrådgiver Stein-Even Fjellaksel, samt steds- og næringsutvikler Liz Rekve fra kompetanseselskapet kan:skje, til stede på møtet.  

Det var god dialog under møtet, der mange utfordringer og muligheter for landbruket ble drøftet. Kommunens primærprodusenter innehar stor kompetanse som er viktig å ta med seg i det videre arbeidet som kommunen har i fremtiden. 

Landbruksforvaltningen skal fremover følge opp med litt mer hyppig møtevirksomhet for bønderne. 

 

De viktigste oppgavene for landbruksforvaltningen er å realisere landbrukspolitiske mål gjennom forvaltning av juridiske virkemidler ( konsesjons- , jord-, skog-, og odelslov) og økonomiske virkemidler (statlige tilskuddsordninger). I tilegg skal vi bidra til næringsutvikling, av både nye og eksisterende bygdebaserte næringer. Tilrettelegging for rekruttering og bosetting. Samt vilt- og skogforvaltning.

Landbruksforvaltningen har også en rådgiverrolle både når det gjelder driftsutbygging, overdragelser, forpaktningsavtaler, nydyrking, miljøplaner osv. Vi har et aktivt samarbeid med landbrukstjenesten ( forsøksringen). I tillegg prøver vi å ha en tett dialog med landbrukets fagorganisasjoner.

Viktige satsningsområder fremover er rekruttering til landbruket, nydyrking, etablering av nye næringer ( isjeproduksjon, grønn omsorg, reiseliv osv) og bosetting.

Per i dag er i overkant 30 foretak som driver en eller annen form for landbruksaktivitet.

Befaringlandbruk.jpg