HØRINGSDOKUMENT

To år etter at prosjektet "Kystplan Midt- og Sør-Troms" gav oppdaterte kystsoneplaner i Midt- og Sør-Troms går 12 kommuner i gang med revidering av planene. Denne gangen har Målselv og Tjeldsund kommuner slått seg med på laget. Kystsoneplanen for Tjeldsund er fra 2003.

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene i kommunene til høring og offentlig ettersyn. Planutvalget varsler samtidig oppstart av planarbeidet.

Frist for uttalelser til planprogrammet settes til 15.mai 2018. Frist for innspill til planarbeidet: 15.juni 2018

Folkemøte  blir den 07.mai  på følgende steder:

  • Fjelldal, Fjelldal samfunnshus: kl 16.30 - 18.30
  • Sandstrand Grendehus kl 19.00 - 21.00

Folkemøtene kjøres felles med Skånland kommune.

Innspill til planarbeidet og planprogrammet skal sendes til:

Lenvik kommune

e-post: postmottak@lenvik.kommune.no
Adresse: Lenvik kommune v. Kystplan Midt- og Sør-Troms, Pb 602, 9306 Finnsnes
Henvendelser merkes med «Høring Kystplan» og saksnummer 18/ 1293

Innspillskjema finnes på http://www.strr.no/media/1453/innspillskjema-til-kystplan-ii.pdf