Ofoten Skogeierlag og Skogbrukets kursinstitutt arrangerer denne våren kurs i praktisk bruk av skogbruksplanen. Kurset er spesielt nyttig for alle som har fått utarbeidet ressursoversikt med miljøregistreringer fra ALLSKOG i 2016. Kurset gjennomføres over to dager i Herjangen, Narvik, 21.-22.april. 

Teoridelen gjennomføres fredags kveld kl 18-22, emner her vil være: skogbruksplanens innhold, skogens utviklingsfaser, kart og kartkoder, skogfond og tilskuddsordninger og skogeierens miljøansvar med mer.

Lørdag er det utedag hvor vi bruker skogbruksplanen ute i felt. Vi tar for oss vurdering av skogbestander, behov for ungskogpleie, plantetetthet, tremålinger og oppfølging på egen eiendom med mer.

Du kan lese mer om kurset her: http://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=5797&type=kurs

Kurspris kr 1700,-. 

Påmelding til pjfirma@gmail.com eller på telefon 99462422 innen 19.april. Tips gjerne andre som kan ha interesse av dette kurset.

Mvh Pål Johansen, Ofoten Skogeierlag