Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ramstad2-v1

Vedtatt detaljregulering av Ramstad boligfelt - planid. 2018 05

- melding om vedtak og klagerett

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 har Tjeldsund kommunestyre i møte den 22.10.2019, sak 58/19 vedtatt detaljregulering av Ramstad boligfelt, planid 2018 05.

Vedtak i kommunestyre:

I medhold av plan og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering av Ramstad boligfelt med planId. 2018 05.

Detaljreguleringen er vist på plankart sist revidert 17.9.2019, med planbeskrivelse og regulerings - bestemmelser datert 10.3.2019 sist revidert 17.9.2019.

hybelbygg

Campus Fjelldal inkl. fv713 og kryss fv713xfv824

Høring og offentlig ettersyn i perioden 16.9.2019 til 31.10.2019

Det er besluttet å etablere en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen skal lokaliseres til dagens Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. Det vil da være behov for boliger for de nye studentene.

Hensikten med denne detaljregulering er å tilrettelegge for 300 studentboliger inkludert eventuelt studenthotell.  Denne plan setter også av areal for utbedring av fv713 ned til Erling Johannesens veg (innkjøring til Norges brannskole), fortau, kollektivholdeplasser samt utbedring av kryss fv713xfv824.