Utlegging av manntall og Sametingets valgmanntall:

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn snarest mulig etter skjæringsdatoen 30. juni på rådhuset på Evenskjer, Skånlandsveien 76. Utleggingsmanntallet er tilgjengelig både i resepsjonen og på Tjeldsund folkebibliotek.

Den som mener at en selv eller andre uriktig er innført eller utelatt fra kommunens manntall kan kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret.

Se også på kommunens hjemmeside Valg 2021/ Utlegging av manntall

 

Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn snarest mulig etter skjæringsdatoen 30. juni på rådhuset på Evenskjer, Skånlandsveien 76. Utleggingsvalgmanntallet er tilgjengelig både i resepsjonen og på Tjeldsund folkebibliotek

Den som mener at en selv eller andre uriktig er innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall kan kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes samevalgstyret.

Se også på kommunens hjemmeside Valg 2021/ Utlegging av manntall

 

 

Offentliggjøring av godkjente valglister

Troms fylkesvalgstyre har kunngjort at i Troms valgkrets har følgende partier stilt liste til stortingsvalget 2021.

 • Demokratene
 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Liberalistene
 • Partiet De Kristne
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Partiet Sentrum
 • Venstre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • Industri- og Næringspartiet
 • Helsepartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti

 

Oversikt over listekandidatene finner du her:

Valglistene er lagt til gjennomsyn på Tjeldsund folkebibliotek og i resepsjonen på kommunehuset.

 

Sametingets valgnemnd har kunngjort at i valgkrets 5 Vesthavet har følgende partier stilt liste til sametingsvalget 2021

 • Norske Samers Riksforbund
 • Arbeiderpartiet
 • Nordkalottfolket
 • Samefolkets Parti
 • Samenes Folkeforbund
 • Senterpartiet
 • Høyre
 • Fremskrittspartiet

 

Oversikt over listekandidatene finner du her:

Valglistene er lagt til gjennomsyn på Tjeldsund folkebibliotek og i resepsjonen på kommunehuset.

 

Kunngjøring av forhåndsstemmegivningen

Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august til 10. september til stortingsvalget og sametingsvalget på:

Tjeldsund folkebibliotek, Evenskjer
Mandag, onsdag og fredag kl 10.00 - 15.00
Tirsdag og torsdag kl 12.00 - 19.00

 

I tillegg kan du forhåndstemme på følgende steder på oppgitt dato:

Ramsund bibliotek
Tirsdag 7. september kl 12.00 - 15.00

 

Sandstrand bo- og servicesenter
Onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

 

Fjelldal omsorgssenter
onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

 

Grovfjord bo- og servicesenter
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

 

Kløverheimen, Kongsvik
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning ved sykdom, uførhet eller isolasjons- eller karanteneplikt på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 2021

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i lokaler for forhåndsstemming kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. 

 

Velgere som er pålagt isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg.

 

Velgere som er i karantene, og som ikke kan avgi stemme i lokaler for forhåndsstemming uten å bryte karanteneplikten, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. 

 

Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredag 10. september.

Se også under Valg 2021 / stemme hjemme

 

Tid og sted for stemmegivningen i Tjeldsund kommune

Til stortings- og sametingsvalg foregår valgtingsstemming på følgende steder:

 • Skånland krets - Ungdomshuset Evenskjer (Kampen)
 • Sandstrand krets - Sandstrand grendehus
 • Grov krets - Huset i Havet
 • Trøsemark krets - Lavangseidet grendehus
 • Kongsvik krets - Kongsvik kulturhus
 • Tjeldøy krets - Stokkestua
 • Fjelldal krets - Fjelldal/Ramstad kulturhus
 • Ramsund krets - Ramsund samfunnshus

 

 

Samtlige valglokaler er åpne i tidsrommet 10..00 – 20.00

 

Stemmegivning for velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 2021

Velgere som oppholder seg innenriks, er manntallsført i kommunen og på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme etter § 9-3 annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg.

 

Velgere som er i karantene, og som ikke kan avgi stemme på egnet sted bestemt av kommunen uten å bryte karanteneplikten, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme der de oppholder seg. 

 

Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.13. september

Se også under Valg 2021 / stemme hjemme