Kommunedelplanene består av følgende dokumenter:

  • Planbeskrivelse
  • Plankart
  • Planbestemmelser og retningslinjer
  • Protokoller fra kommunestyrevedtakene.

Kystplan II Midt- og Sør-Troms er utarbeidet gjennom interkommunalt samarbeid jfr. Plan- og bygningslovens §§ 9-1 til 9-3.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Dokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, samt i papirformat på kommunens rådhus, Skånlandsveien 72/76, 9440 Evenskjer.
 

Dokumenter:
Bestemmelser og retningslinjer - Tjeldsund og Skånland med flere.pdf
Kystplan II planbeskrivelse 22102019.pdf
Plankart Kystplan II for Midt- og Sør-Troms, Skånland kommune.pdf
Plankart Kystplan II for Midt- og Sør-Troms, Tjeldsund kommune.pdf
Saksprotokoll Skånland kommune KS 39 -19.pdf
Saksprotokoll Tjeldsund kommune PS 57_19.pdf