Kreftkoordinator er utdannet sykepleier med videreutdanning i kreftomsorg, og har kontor på Fjelldal, men foretar hjemmebesøk i alle tre kommunene. Kreftkoordinatoren er tilgjengelig for alle kreftrammede, uansett alder og kreftform, og deres pårørende gjennom hele pasientforløpet.

Med kreftsykdom følger ofte mange og sammensatte problemer for både den syke og for pårørende. Eksempler på hva hun kan bidra med dersom du eller noen av dine nærmeste har fått en kreftdiagnose:

  • Gi støtte og veiledning i en vanskelig situasjon
  • Informere om behandling, for eksempel cellegift og strålebehandling
  • Være et bindeledd mellom legen, deg og spesialisthelsetjenesten, samt ved behov formidle kontakt med ulike faggrupper
  • Informere om ulike rettigheter, økonomiske støtteordninger, kurs, rehabilitering, støttegrupper innenfor kreftomsorgen
  • Gi hjelp og veiledning hvis du har ulike plager som for eksempel smerter, kvalme, nedsatt matlyst, tretthet og lignende
  • Bistå med å holde oversikt over timer/kontroller, resepter, behandling og så videre
  • Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator Astrid Bertheussen, tlf 950 35 825
​Tjeldsund omsorgssenter kan også ta imot og formidle beskjed på tlf 769 19 160

>> Brosjyre (PDF)