Hvem kan få tjenesten:

Korttidsopphold kan søkes når det er behov for opptrening/rehabilitering etter skade eller sykdom, eller som avlastning for hjemmesituasjonen. Dette brukes også når hjemmeboende har behov for opphold i sykehjem/omsorgsbolig som følge av akutt sykdom.
Et korttidsopphold har alltid en fast startdato og sluttdato.

Hvordan få tjenesten:

Etter skriftlig søknad fra lege, sykehus, åpen omsorg, pasienten selv eller pårørende. Søknaden blir behandlet av et inntaksteam etter vedtatte inntakskriterier.
>> Inntakskriterier Tjeldsund omsorgssenter (PDF)

Hva omfatter tjenesten:

Pleie og stell, med fokus på at beboer selv skal kunne bidra med egenhjelp der det er mulig. Tilbud om tjenester fra fysioterapeut, tannlege, ergoterapeut, spesialisthelsetjeneste etter behov. Tilsynslege en gang i uken, men ved behov tilkaller vi lege utenom legevisitten. Diverse aktivitetstilbud.
Tilbud om hår - og fotpleie (betales av den enkelte pasient).

Hjemmel for tjenesten:

Praktiske opplysninger:

Søknad skal alltid underskrives av søkeren. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Kontaktinformasjon

Sentralbord, Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60, fax: 76 91 91 61
Avd A: 916 10 721
Avd B: 468 92 647

Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema. Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav.