Registrer deg digitalt for vaksinasjonskø for Covid-19

Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 og smittevernloven § 3-8 skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogram. Ifølge beredskapslovgivningen plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for nødvendige ressurser, så som egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine, tilstrekkelig opplæring/ kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt. 

 

I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har kommunene Evenes og Tjeldsund anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggere å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Tildeling av time forvaksinering skjer på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta.  

 

Alle innbyggere kan registrere seg via denne linken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

Husk at å registrere seg i vaksinasjonskø er gratis, du trenger ikke kjøpe abbonement i Helseboka for dette. Les mer her

Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen.   

Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre.  

For de som ikke kan registrere seg via Helseboka vil det være mulig å ta kontakt på Vaksinetelefon 947 96 421 hverdager kl 09-11 (gjelder fra onsdag 6. januar). 

 Grunnet vaksinens korte holdbarhet vil tildeling av time skje på kort varsel. Alle må vaksinere seg to ganger. Når du setter deg i kø og får tildelt time, vil du også bli tildelt time nummer to. Vi ber om at begge tildelte timer benyttes. Det vil dessverre ikke være mulig å endre på tildelte timer.  

 

Det er vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det vil ta fra du registrerer deg i køen, frem til time blir gitt. Om det skulle gå noe tid, ber vi deg være tålmodig. Grunnen til at vi avventer med å tildele deg time, er at vi ikke har mottatt nok vaksiner til alle som ønsker det, og må prioritere.  

 

Kommunenes hjemmeside vil bli oppdatert med vaksinestatus fortløpende.  

 

Vaksineringen vil foregå i Skånlandshallen. Beboere på sykehjem vil få tilbud om sin vaksine der de bor.   

Registrering i helseboka – har du behov for hjelp?

Kommunen er kjent med at enkelte innbyggere har fått henvendelser fra personer/ firma med tilbud om hjelp og bistand til registrering i Helseboka. Innbyggerne blir bedt om å oppgi personlige opplysninger. Kommunen har ikke inngått samarbeidsavtale med firmaer om slik bistand og anmoder innbyggerne om ikke å benytte seg av slike tilbud.

Dersom det er  behov for hjelp til registrering – Ta kontakt med kommunen via vaksinasjonstelefonen:  94 79 64 21. Telefonen er betjent hverdager mellom kl 09-11.  

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 15

De siste ukene) har vi fått økende antall vaksiner til kommunen. Det betyr at vi kan vaksinere flere hver uke. Dessverre ser det ut til at taller på vaksineleveringene er dalende for de neste ukene.

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1949 og yngre) og innbyggere 18-64 med spesiell utsatt risiko*. Totalt er denne gruppa på over 800 personer. Gruppene kjøres parallelt ved innkalling og innkalles etter alder hvor de eldste blir innkalt først. I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

Ca 20 % av dosene til helsepersonell

Ca 65 % av dosene til aldersgruppen 65-74

Ca 15 % av dosene til de med spesielt utsatt risiko* 18-64

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Pfaizer, Comirnaty

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 13

618

18,2 %

257

7,6%

Uke 14

742

21,9 %

259

7,6%

Uke 15

893

26,4 %

261

7,7%

 

Bakgrunnen for at det er svakere stigning på dose 2 enn på dose 1 er at FHI har økt intervallet mellom dosene fra 3 til 6 uker. Dette gjør at vi fortiden bruker de fleste av vaksinene som kommer til kommunen til dose 1 vaksineringer. Fra uke 17 vil tallet på fullvaksinerte (dose 2) begynne å stige mer.

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene

Antall doser forventet i uke 16; 132 (22 glass)

Antall doser forventet i uke 17;  102 (17 glass) – 54 doser til oppstart av dose 1.

 

 

*Med spesielt utsatt risiko menes;

 • Organtransplanterte
 • Immunsvikt (omfatter alvorlig medfødt eller ervervet immunsvikttilstander. Gjelder ikke autoimmune sykdommer)
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt muskelkraft eller lungefunksjon (f.eks ALS, Down syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt er vaksinetelefonen åpen hverdager kl 09-11, telefon nummer 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 13 og 14

Den siste uka og i neste uke (uke 15) har vi fått økende antall vaksiner til kommunen. Det betyr at vi kan vaksinere flere hver uke.  

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 og innbyggere 18-64 med spesiell risiko. Totalt er denne gruppa på over 800 personer. Gruppene kjøres parallelt ved innkalling og innkalles etter alder hvor de eldste blir innkalt først. I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.  

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de to siste ukene 

PfaizerComirnaty 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 13 

618 

18,2 % 

257 

7,6% 

Uke 14 

742 

21,9% 

259 

7,6% 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

Antall doser forventet i uke 15: 150 (25 glass) 

Antall doser forventet i uke 16; 132 (22 glass) 

 

 

Med spesielt utsatt risiko menes; 

 • Organtransplanterte 

 • Immunsvikt (omfatter alvorlig medfødt eller ervervet immunsvikttilstander. Gjelder ikke autoimmune sykdommer) 

 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år 

 • Aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt muskelkraft eller lungefunksjon (f.eks ALS, Down syndrom) 

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt er vaksinetelefonen åpen hverdager kl 09-11, telefon nummer 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.  

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

26.03.2021 Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 12

I uke 12 har 11,2% av innbyggerne i Tjeldsund fått minst 1 dose, og 5,9% er fullvaksinert. Dette er litt over landsgjennomsnittet. Vaksinen som for tiden er tilgjengelig i vår kommune er Pfizer sin vaksine, Comirnaty 

I løpet av uke 14 skal alle over 75 som har registrert seg i Helseboka, med noen få unntak, ha fått tilbud om oppstart av vaksinering. I samme uke vil vi også ha mulighet til å starte opp på vaksinering av innbyggerne i aldersgruppen 65-74, samt innbyggere i aldersgruppen18-64 med spesielt utsatt risiko.  

 

Med spesielt utsatt risiko menes; 

 • Organtransplanterte 

 • Immunsvikt (omfatter alvorlig medfødt eller ervervet immunsvikttilstander. Gjelder ikke autoimmune sykdommer) 

 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år 

 • Aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt muskelkraft eller lungefunksjon (f.eks ALS, Down syndrom) 

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

 

Tildeling av vaksiner i de neste ukene: 

Uke 13: 78 doser – ca 20% til dose 2, resterende til dose 1 

Uke 14: 132 doser  dosene går i hovedsak til dose 1 

 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – bestiller time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt er vaksinetelefonen åpen hverdager kl 09-11, telefon nummer 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.  

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

19.03.2021 Vaksinering uke 11

 

Vaksineringen går fremover, og ved utgangen av uke 11 har Tjeldsund kommune startet vaksinering av totalt 476 personer. Av disse er 270 fullvaksinertdvs 5,7 %.  

Alle over 80 som har registrert seg i Helseboka vilmed noen få unntak, være i gang med vaksinering i løpet av uke 12. Vi jobber oss fortløpende videre nedover i alder.  

Stadig flere melder seg til vaksinering, noe som er veldig positivt. Dette gjelder i alle aldersgrupper. Totalt er det 2859 personer som har registrert ønske om vaksine i Helseboka. Vi gjør oppmerksom på at dette viser registreringer for innbyggere fra både Evenes og Tjeldsund.  

De aller fleste over 85 år har meldt fra om de ønsker vaksine eller ikkeKommunen er oppmerksom på at enkelte av de eldste innbyggerne ikke har lest digital informasjon med oppfordring om å melde seg for vaksinering i helseboka eller ta kontakt med vaksinetelefonen for bistand. For å forsikre oss om at alle som ønsker vaksine har fått tilbud om det, vil dfå som ennå ikke har meldt fra bli oppringt i løpet av de nærmeste dagene. 

 

Tildeling av vaksiner i de neste ukene: 

Uke 12: 72 doser – i hovedsak vaksinering til dose 1 

Uke 13: 78 doser – ca 20% til dose 2, resterende til dose 1 

 

Vaksineringene foregår pr nå ukentlig på torsdager, i lokaler på Elvemo. Lokalene er godt egnet for vaksinering og vi opplever god flyt i hele forløpet fra registrering og til den vaksinerte forlater lokalene. For å komme inn til vaksineringslokalet via hovedinngangen må man forsere en trapp på 4-5 trinn. Skulle dette være vanskelig å få til kan inngangen til venstre for hovedinngangen benyttes. Her er det rampe som gjør det enklere å komme seg inn i lokalet. Ber eventuell ledsager om å kontakte personell ved hovedinngangen slik at vi kan bistå med å åpne opp døra ved rampen. Er du alene bank på døra så vil noen åpne for deg.  

Logo for F

09.03.2021 Ny fordeling av vaksiner

FHI og regjeringen har bestemt en ny tildelingsstrattegi for fordeling av vaksiner ut til kommunene. Tidligere har fordelingen vært gjort ut i fra antall innbyggere over 65 år. Den nye fordelingen ser på antall innbyggere over 18 år. Dette fører til en fordeling som for Tjeldsund kommune utgjør 31% mindre doser enn etter den gamle fordelingen.

Siden vi foreløpig ikke har tall på hvor mange vaksiner vi får i tiden fremover vet vi heller ikke tallene etter den nye beregningen vil se ut.

 

Bakgrunnen for den nye fordelingsstrategien er at spredningen av en ny og mer smittsom variant av viruset er kommet langt, og at man nå må ta de grep man kan ta for at effekten av nye smittsomme virusvarianter ikke skal slå uheldig ut i de mest befolkningstette områdene.

 

Tjeldsund kommune får 46 nye vaksinedoser i uke 11

Er du mellom 16-65 år og har registrert at du ønsker Covid-19 vaksine trenger vi mer helseopplysninger

Alle innbyggerne som er mellom 16-65 år, og som har registrert i Helseboka at de ønsker Covid-19 vaksine skal ha fått en SMS melding med beskjed om å registrere helseopplysninger. Disse opplysningene trenger vi for at vi skal kunne rangere deg inn på riktig plass i køa, og at du får riktig type vaksine.  

Ber dere besvare spørsmålene i lenken som dere fikk i SMS meldingen, eller følge lenken her for å svare; https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

NB! For å være sikker på at det ikke er utrygt å åpne tilsendt lenke: Kun lenker som begynner med "helseboka.app" må åpnes.

Har du fortsatt ikke fått registrert deg i køa, er det ikke for sent. Følg lenken over for registrering.

Ta kontakt med Vaksinetelefonen, hverdager 9-11, tlf.nr 947 96 421 om du ønsker hjelp til registreringen.

26.02.2020 Informasjon vaksinering uke 8 og 9

Vaksineringen i Tjeldsund kommune, som ellers i landet, går sakte. Dette styres av antall vaksiner som kommer til kommunen, og noe vi fortsatt ikke har styringsrett over.  

 

I uke 8 og uke 9 mottar kommunen kun vaksiner for å gi dose 2 til de som allerede har fått dose 1. I uke 8 har 67 personer blitt vaksinert med dose 2, det er totalt 150 personer som er fullvaksinert i kommunen 

 

For tiden vaksinerer vi i aldersgruppen 75+. Det har kommet flere til i aldersgruppen 85+ og disse vil bli prioritert så snart vi får inn vaksiner.  Manglende tilsending av vaksiner i  dose 1 betyr at vi ikke får vaksinert noen nye innbyggere i aldersgruppen 75+  i uke 8 og i uke 9. I uke 10 mottar kommunen vaksiner som gjør at vi kan tilby 18 nye personer tilbud om oppstart av vaksineringen. Igjen betyr dette at ventetiden for dere som står i vaksinasjonskø blir ekstra lang 

 

Kommunen arbeider også med å få oversikt over innbyggere over 85 år som så langt ikke har meldt seg, enten i helseappen eller via telefon. De vil bli kontaktet slik at alle over 85 har fått tilbud om vaksine.  

Vi anmoder om at også de som ikke ønsker vaksinasjon melder fra om dette i helseappen.  

 

Vaksinetelefonen: Vi har registrert at det tidvis er kø på denne telefonen, spesielt fredager og mandager like etter klokka 09.00. For dem som ikke ønsker å stå så lang tid i kø anbefaler vi å ringe til andre tidspunkt i vaksinetelefonens åpningstid 

 

Vaksinering av helsepersonell: Det er gjort nasjonal bestemmelse i forhold til at helsepersonell i aldersgruppen under 65 år og som ikke har alvorlig risiko for smitte vil få tilbud om vaksinen fra Astra Zeneca. Kommunen mottar i uke 9 100 doser av denne vaksinen. Den vil uavkortet bli benyttet til vaksinering av helsepersonell som har arbeidssted i kommunen 

12.02.2020 Vaksinering uke 6 - Boahkuheapmi vahkku 6

Da er vi endelig i gang med «masse»-vaksineringen i kommunen.

Vaksineringen foregår på Camp Elvemo i et samarbeid med Evenes kommune, og vi har i dag satt totalt 83 doser (inkludert helsepersonell). Antall doser som er satt er felles mellom kommunene.

I tiden fremover vil vaksineringen foregå på Camp Elvemo, første bygget på høyre hånd når man kommer inn på området. Benytt inngangen nærmest fylkesveien.

Vaksineringen går fortsatt sakte fremover, og under dagens vaksinering fikk vi bevist at vi har god kapasitet til å ta imot enda flere om vi skulle motta flere vaksiner.

Vi har nå startet vaksineringen av personer mellom 75-84 år. Noen innbyggere over 85 gjenstår fortsatt og de vil trolig få tildelt time til torsdag i uke 7. Innkallingen gjøres automatisk innenfor den aldersgruppen, og man vil derfor kunne oppleve at en yngre person i gruppen har fått tildelt time før som er litt eldre. Dvs at en person på 76 kan bli innkalt før en person på 82. I denne gruppen er det ca 400 personer (fra Evenes og Tjeldsund) som ønsker vaksine. Med den mengden doser vi får pr nå så vil det ta noen uker før vi kan starte på neste gruppe.

Dalle leat mii viimmat fas joavko-boahkuhišgoahtán suohkanis.

Boahkuheapmi čađahuvvo Camp Elvemo:s ovttas Evenášši suohkaniin, ja mii leat dál bidjan 83 dosa (oktan dearvvašvuođabargiid). Dosalohku maid dassážii leat boahkuhan, leat oktasaš lohku dan guovtti suohkana gaskka.

Boahkuheapmi čađahuvvo ovddasguvlui Camp Elvemo:s, vuosttaš visttis olgešgieđa bealde go boađát báikái. Sisamannan lea uksa mii lea lagamus fylkkageainnu.

Boahkuheapmi joatkašuvvá njozet ovddasguvlui, ja otná boahkuheami vuolde oinniimet ahte mis lea buorre kapasitehta boahkuhit eanet olbmuid jos oažžugoahtit eanet boahkuid. .

Mii leat álgán boahkuhit olbmuid geat leat gaskal 75 ja 84 jagi boarrásat. Leat ain muhtimat, geat leat badjel 85 jagi, geat galget boahkuhuvvot, ja sii ožžot boahkuhanáiggi duorastahkii boahtte vahkus. Sisagohččun dahkko automáhtalaččat dán joavkku dáfus, ja danin sáhttá vásihit ahte nuorat olbmo joavkkus leat ožžon boahkuhanáiggi ovdal go sii geat leat boarráseabbo. Ovdamearkka dihte ahte olmmoš gii lea 76 jagi sáhttá oažžut sisagohččuma ovdal go olmmoš gii leat 82 jagi. Dán joavkkus leat sullii 400 olbmo (sihke Evenáššis ja Dielddanuoris) geat dáhttot boahkuhuvvot. Dosalogu mielde maid mii dál leat ožžon, dahká ahte manná vel moadde vahkku ovdal go boahkuhišgoahtit boahtte joavkku.

05.02.2021 Vaksinasjon uke 5

 

Tjeldsund kommune har totalt startet vaksinering av 159 innbyggere, av disse er 27 fullvaksinert med dose 2. Alle pasienter som ønsker det  syke- og aldershjemmene er vaksinert og vi har startet vaksinering av beboere i omsorgsboliger/institusjoner og innbyggere i aldersgruppen 85+. Planen er at alle innbyggere over 85 år som ønsker vaksine, skal ha fått tilbud om 1.dose ila uke 6. Vi starter da fortløpende på vaksinasjon av personer i aldersgruppen 75+. 

 

For innbyggere over 65 år regnes alle i risikogruppen, uavhengig av underliggende sykdommer. Det vil si at dersom du er over 65så prioriteres du kun etter alder. Eksempel: er du 66 år og har hjerte og lungesykdom vil du prioriteres likt med en person på 66 år som ikke har noen sykdommer. Dette er nasjonale bestemmelser. 

 

Vi opplever at mange etterlyser informasjon om når det blir deres tur til å få vaksine. Vi får informasjon om tildelte doser 1-2 uker i forkant av leveringen, og vi har derfor ingen mulighet til å si hvor lang tid det vil ta før hver enkelt innbygger får sin vaksine. Dere som har registrert dere i vaksinekø Helseboka vil få SMS melding når det blir deres tur. SMS meldinga vil inneholde informasjon om hvordan du skal booke din time. I tillegg vil det være noen spørsmål som må besvares. Sliter du med å få booket timen kan du ta kontakt med vaksinetelefonen.  

 

Vi har ikke mulighet til å legge til rette for at innbyggerne som bor i samme hus blir innkalt samme dag/tidspunkt, fordeling skjer etter alder. 

Utdelingen av vaksiner til den enkelte kommune går langsomt. Dette er en utfordring i hele landet, og er dessverre noe vi som kommune ikke har innvirkning på. Tjeldsund kommune er godt forberedt på å få satt flere vaksiner og er klar om det plutselig skulle bli økning på antall vaksiner som sendes til kommunen 

 

Ønsker du vaksine, og ikke har fått registrert deg, er det viktig at du gjør det via lenken https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 (registrering via lenken er gratis, og du trenger ikke å laste ned appen for å registrere deg). Sliter du med å få registrert deg kan du ta kontakt med Vaksinetelefonen, hverdager kl. 0900-1100. Tlf. 94796421 

29.01.2021 Status vaksiner i Tjeldsund

Alle institusjonsbeboere i Tjeldsund har fått tilbud om første vaksinedose. 90 personer har fått dose 1, herav 23 helsepersonell, 20 personer har fått dose 2. Kommunen har foreløpig vaksinert flere helsepersonell enn anbefalt norm for helsepersonell skulle tilsi. Dette skyldes at pasienter har trukket seg og ikke lenger ønsket å vaksinere seg. For at vaksinedoser ikke skulle gå til spille ble helsepersonell vaksinert.  

22.01.2021 Status vaksiner i Tjeldsund

Alle beboerne som ønsker vaksine ved Skånland sykehjem, Fjelldal omsorgssenter og Grovfjord Bo-og servicesenter har fått sin første vaksinedose. Vaksinering av helsepersonell er påbegynt - i henhold til nasjonale retningslinjer skal 20% av vaksinen kunne benyttes til helsepersonell. 

Neste uke starer vaksinering med dose 2 for de første som fikk vaksinen.

Ukesoversikt over antall vaksinerte dose 1:

Uke 1: 21 vaksinerte

Uke 2: 6 vaksinerte (totalt 27)

Uke 3: 36 vaksinerte (totalt 63)

kommunevåpen Evenes og Tjeldsund

14.01.2021 Informasjon om koronavaksinasjon i Evenes og Tjeldsund kommuner

Informasjon om koronavaksinering i Evenes og Tjeldsund kommuner  

Evenes og Tjeldsund kommunene er allerede i gang med vaksinering av Covid-19 ved sykehjemmene i våre kommuner. Kommunene mottar små og varierende menger av vaksiner, og vaksinering av innbyggere må planlegges nøye. Fra vaksinen sendes fra sentralt lager og til vi må vaksinere innbyggerne, kan det gå maksimalt fem døgn. For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av et godt samarbeid med dere innbyggere og vi oppfordrer alle til å gi beskjed til oss om dere ønsker, eller ikke ønsker vaksine mot Covid-19 (se mer informasjon i avsnittet om Helseboka).  

 

Frivillig og gratis  

Det er frivillig å vaksinere seg. Koronavaksinasjon er gratis. 

Transport til og i fra vaksinasjonsstedet må dekkes av den enkelte, og vil ikke refunderes av Pasientreiser.  

 

Foreløpig prioriteringsrekkefølge  

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og hvor raskt vi kan tilby dem til anbefalte grupper. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Regjeringen har besluttet at disse gruppene er prioritert til vaksinering:  

 1. Beboere i sykehjem   

 1. Eldre over 85 år   

 1. Eldre over 75 år og deretter de over 65 år, samt enkeltpersoner med høy risiko i alderen 18-64 år. 

 1. Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. Også her vil prioriteringen gjøres ut ifra alder; 55+, 45+, 35+, 25+ og 18+.  

Helsepersonell prioriteres nå i begynnelsen med 20% av kommunens tildelte doser.   

Kommunene følger de til enhver tid gjeldende sentrale anbefalingene for prioritering, så rekkefølgen kan bli endret.    

 

Helseboka 

ETS medisinske senter har valgt å bruke «Helseboka» som et støttesystem for å administrere arbeide med vaksinering. Vi ber vi alle innbyggere over 18 år, som ønsker vaksine, om å sette seg i vaksinasjonskø. Dette gjør du ved å registrere seg i Helseboka uavhengig av hvor du står i prioriteringskøen. Om du ikke ønsker vaksinen, så ber vi deg om å registrere dette også. Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene, har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine.  

 

Du registrerer deg i vaksinasjonskø i Helseboka ved å benytte deg av denne lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 (lenke finnes på kommunenes hjemmesider).  Etter fullført registrering vil du motta en bekreftelse på sms. 

  

Dersom du har problemer med å registrere deg i Helseboka, kan du ta kontakt på Vaksinasjonstelefonen 94 79 64 21, som er betjent hverdager mellom kl 09-11.  

 

Før innbyggere under 65 år vil kunne bli tildelt time for vaksinering, vil man først få noen oppfølgingsspørsmål fra Helseboka. Vi ber deg svare på disse slik at vi raskt kan fange opp om du er i risikosonen eller ikke.  

Grunnet vaksinens korte holdbarhet og ujevne leveringer, vil tildeling av time skje på kort varsel. Vi ber om at tildelt time benyttes, da den ikke vil være mulig å endre.  

Da alle skal ha to doser av vaksinen vil tildeling av time til dose to skje samtidig med tildeling av time til første dose.     

  

Hvor og når utføres vaksinasjon?  

Oppmøtested vil stå i SMS-innkallingen du får fra Helseboka som sender ut melding på vegne av ETS-medisinske senter. Tidspunkt for vaksinering bestemmes av når vi får levert vaksinene og hvilken prioritet du har i køen. Vaksineringen vil pågå over flere måneder da vi får tilsendt kun få doser av gangen.  

 

Det vil tilbys vaksinering i sykehjem, samt i hjemmet i spesielle tilfeller der man er for syk til å oppsøke vaksinasjonsstedet. Eventuell vaksinering i hjemmet må avklares med hjemmesykepleien.    

 

Kan man få covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?
  
Ingen av de godkjente vaksinene inneholder levende koronavirus, så du vil ikke få covid-19 av å vaksineres. Man kan få lettere bivirkninger som minner om symptomer man kan få ved for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.  

 

 

Informasjon fra nasjonalt hold:  
Mer info om koronavaksinen finner du på www.helsenorge.no  og www.fhi.no.   

 

 

 

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du kontakte:  

Nadezda Wessel   

Stine Fedreheim  

Kommuneoverlege i Evenes og Tjeldsund  

Helse og omsorgsleder, Evenes kommune  

Tlf. 915 15 954  

Tlf. 918 19 032  

  

Vennlig hilsen  

Beredskapsledelsen i Evenes kommune og Tjeldsund kommune.  

5.1.2021 Tjeldsund kommune har startet vaksinering mot Covid-19

05.01.2021 

I henhold til nasjonal prioritering er sykehjemsbeboere prioritert som første gruppe for vaksinering. På Skånland sykehjem fikk de første beboerne sin vaksine i går, resten av de tildelte 20 dosene med vaksine vil bli satt i dag.

Det vaksineres fortløpende ette hvert som vi får tildelt nye vaksiner. Etter planen vil vi få 10 doser i neste uke, og vaksineringen fortsetter.

kommunevåpen Evenes og Tjeldsund

Desember 2020: Informasjon om koronavaksinasjon i Evenes og Tjeldsund kommune

Evenes og Tjeldsund kommune planlegger i felleskap koronavaksinering.

Vi vet ikke ennå når kommunene mottar vaksinene, men vi har fått signaler om at vi må være klar til å vaksinere tidlig i 2021. Vaksinene blir sendt ut til kommunene i flere omganger. Fra vaksinene sendes sørfra og til må vaksinene innbyggerne, kan det gå maksimalt fem døgn. Dette er årsaken til at vi må planlegge nøye og samarbeide med Evenes kommune og ETS medisinske senter om koronavaksinering. 

Hvor utføres vaksinasjon?

Massevaksinasjonen utføres på Skånlandshallen, Evenskjer. Dato er ikke fastsatt da det bestemmes av når vi får levert vaksinene.  Det vil være vaksinering i sykehjem, omsorgsbolig og i hjemmet, i spesielle tilfeller der man er for syk til å oppsøke vaksinasjonsstedet. 

Frivillig og gratis

 • Det er frivillig å vaksinere seg
 • Koronavaksinasjon blir gratis
 • Personer som prioriteres for vaksinering vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig for prioriterte personer å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Slik prioriteres ulike grupper (ikke endelig bestemt):
Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og hvor raskt vi kan tilby dem til anbefalte grupper. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen innstilt på følgende prioritering: 

 1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 2. Eldre over 85 år 
 3. Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 4. Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.  

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Får man covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?
Ingen av de aktuelle vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så du vil ikke få covid-19 av å vaksineres. Man kan få lettere bivirkninger som minner om det man kan ha ved for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.

Informasjon fra nasjonalt hold:
Mer info om koronavaksinen finner du på www.helsenorge.no  og www.fhi.no.

 

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du kontakte:

Nadezda Wessel

Kommuneoverlege i Evenes og Tjeldsund, tlf 915 15 954 / nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no

 

Stine Fedreheim

Helse og omsorgsleder, Evenes kommune, tlf 91819032 / stine.fedreheim@evenes.kommune.nom

 

Forberedelse for koronavaksinering i Tjeldsund kommune

De enkelte kommunene skal etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram tilby og gjennomføre koronavaksinasjon til dem som omfattes av anbefalingene og som oppholder seg i kommunen.

Tjeldsund og Evenes kommune samarbeider om felles koronavaksinering. Det er utarbeidet en felles plan for vaksinasjon basert på råd fra folkehelseinstituttet (FHI).

Fylkesmannen i Troms og Finnmark får oversendt planen fra Tjeldsund kommune for godkjenning 18. desember.

 

Helsedirektoratet sørger for distribusjon av utstyr til den enkelte kommune, inkludert vaksinasjonsutstyr og utstyr for transport, oppbevaring og temperaturkontroll av vaksiner for intern distribusjon i kommunen. Utsending av vaksineutstyr starter 15. desember 2020.

 

Det er ikke satt noen dato for når vaksinene kommer til kommunen. Folkehelseinstituttet fordeler tilgjengelige vaksinedoser beregnet ut fra antall mennesker i de aktuelle gruppene i kommunen basert på tilgjengelig informasjon i sentrale registre, og FHI opplyser kommunene om hvor mange doser de får og når. Kommunene vil få minimum 5 dager fra varsling av antall doser som er fordelt til kommunen og til levering av disse. Det er derfor viktig at kommunen har en god plan for vaksineringen. For Tjeldsund og Evenes kommune vil Skånlandshallen ved Skånland skole benyttes til dette. Vi har pr. i dag ingen informasjon om hvor mange vaksiner vi får i første sending.

Det vil bli varslet når kommunen har fått nærmere beskjed om når de første vaksiner ankommer.

 

Regjeringen har besluttet at risikogrupper skal tilbys vaksine først, deretter helsepersonell. Dette kan endres hvis smittetrykket endrer seg betydelig. Risikogrupper omfatter:

 1. beboere i sykehjem og aldershjem/omsorgsboliger
 2. eldre over 85 år
 3. eldre mellom 75 og 84 år
 4. eldre mellom 65 og 74 år
 5. personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirusinfeksjon

 

Prioriteringslisten kan bli ytterligere detaljert. Det vil sannsynligvis også komme en ytterligere oppdeling av helsepersonell i mindre grupper avhengig av risikoen for å bli smittet.

I Tjeldsund og Evenes kommuner er det totalt registrert 2.559 personer i kategori risikogruppe. Dette ifølge ETS medisinske senters registrering. Av disse er det i Tjeldsund 586 registrert i gruppen for aldersmessig risiko, det vil si personer over 65 år. Tjeldsund kommune har totalt 331 helsepersonell som jobber i pasientnært arbeid. Av disse tilhører 47 helsepersonell til den private behandlingsinstitusjonen Sigma Nord AS, mens øvrig antall er helsepersonell i Tjeldsund kommune.

21.12.2020 Vaksinasjonsliste til de over 65 år blir sendt ut i dag

Vaksinasjonsliste med oversikt over innbyggere over 65 år blir sendt ut i dag med SvarUt-tjenesten. 

Vi jobber med planlegging av registrering/innkalling til vaksinasjon. Mer informasjon kommer senere.

Slik bruker Tjeldsund kommune Helseboka

Tjeldsund og Evenes kommune benytter Helseboka til følgende tjenester: 

 • Vaksinasjonskø 

 • Koronatesting 

 • Tildeling av timer til vaksinering 

Disse tre tjenestene er gratis, og koster ingenting verken i Helseboka eller i kommunen. 

Helseboka tilbyr også andre tjenester, men det er ikke nødvendig at du som innbygger benytter deg at disse tjenestene for å få et godt helsetilbud i kommunen. De øvrige tjenestene Helseboka leverer kan koste noe. 

Dessverre er det slik at når du har registrert deg i vaksinasjonskø, så kommer dette bildet opp.  

 

  

 

Det er ikke nødvendig å klikke inn her og registrere seg som bruker av Helseboka. Du vil IKKE kunne kommunisere direkte med ditt helsepersonell ved å klikke deg videre her. Til det benytter vi helsenorge.no som er en offentlig og gratis tjeneste.  

Har du mottatt en SMS fra Helseboka om at du står i vaksinasjonskø eller har fått SMS om bekreftet time til Covid-19-test er det altså ikke nødvendig å registrere seg videre. 

 

Hvis du ønsker å booke legetimer via nett gjøres dette på Helsenorge.no. 

Her får du også muligheter for bl.a: 

 • Bestille legetime 

 • E-konsultasjon 

 • Bestille videokonsultasjon hos de leger som tilbyr dette 

 • Fornye og holde deg orientert om hvilke resepter du har 

 • Se oversikt over dine vaksiner 

 • Bytte fastlege 

 • Finne prøvesvar for covid-19 

 

Her finner du også generelle råd på hvordan vi kan ta vare på oss selv og andre gjennom den pågående epidemien