Registrer deg digitalt for vaksinasjonskø for Covid-19

Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 og smittevernloven § 3-8 skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogram. Ifølge beredskapslovgivningen plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for nødvendige ressurser, så som egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine, tilstrekkelig opplæring/ kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt. 

 

I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har kommunene Evenes og Tjeldsund anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggere å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Tildeling av time forvaksinering skjer på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta.  

 

Alle innbyggere kan registrere seg via denne linken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

Husk at å registrere seg i vaksinasjonskø er gratis, du trenger ikke kjøpe abbonement i Helseboka for dette. Les mer her

Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen.   

Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre.  

For de som ikke kan registrere seg via Helseboka vil det være mulig å ta kontakt på Vaksinetelefon 947 96 421 hverdager kl 09-11 (gjelder fra onsdag 6. januar). 

 Grunnet vaksinens korte holdbarhet vil tildeling av time skje på kort varsel. Alle må vaksinere seg to ganger. Når du setter deg i kø og får tildelt time, vil du også bli tildelt time nummer to. Vi ber om at begge tildelte timer benyttes. Det vil dessverre ikke være mulig å endre på tildelte timer.  

 

Det er vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det vil ta fra du registrerer deg i køen, frem til time blir gitt. Om det skulle gå noe tid, ber vi deg være tålmodig. Grunnen til at vi avventer med å tildele deg time, er at vi ikke har mottatt nok vaksiner til alle som ønsker det, og må prioritere.  

 

Kommunenes hjemmeside vil bli oppdatert med vaksinestatus fortløpende.  

 

Vaksineringen vil foregå i Skånlandshallen. Beboere på sykehjem vil få tilbud om sin vaksine der de bor.   

Registrering i helseboka – har du behov for hjelp?

Kommunen er kjent med at enkelte innbyggere har fått henvendelser fra personer/ firma med tilbud om hjelp og bistand til registrering i Helseboka. Innbyggerne blir bedt om å oppgi personlige opplysninger. Kommunen har ikke inngått samarbeidsavtale med firmaer om slik bistand og anmoder innbyggerne om ikke å benytte seg av slike tilbud.

Dersom det er  behov for hjelp til registrering – Ta kontakt med kommunen via vaksinasjonstelefonen:  94 79 64 21. Telefonen er betjent hverdager mellom kl 09-11.  

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 29

Denne uka fikk vi beskjed om at det ble ytterligere økning i antall vaksinedoser. Dette har resultert i at vi har økt utsendingene av innkallinger. Nå gjenstår kun gruppe 11 (aldersgruppe 25-39 år). Vi starter innkalling på denne gruppa i neste uke.  Det er fortsatt mange i de foregående gruppene som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time og at vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering.

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Du mister ikke din plass i den vanlige køa selv om du setter deg opp i denne køa i tillegg. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell og ansatte i skole og barnehage
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Vaksineringen foregår i Skånlandshallen. Inngang på hallens kortside, mot barnehagen.

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Da vi nå har startet vaksinering på fredager også, vil oppdaterte tall først komme på mandag.

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 27

2002

57,7

1306

37,6

Uke 28

2082

60

1358

39,1

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

En gledelig nyhet for vaksineringen i neste uke er som nevnt at vi får økning i antall doser i neste uke. Her er en økning på 108 doser (18 glass) i forhold til det som var publisert i forrige uke.

 

 • Antall doser forventet i uke 30; 456 doser (76 glass), hvorav ca 30 % til dose 2
 • Antall doser forventet uke 31; 354 doser (59 glass) , hvorav ca 45 % til dose 2

 

Situasjonen rundt tildelingen av vaksinene er fortsatt usikker. Vi har ikke fått økt antall doser i juli slik vi har vært lovet tidligere, og det er nå tilbake på en flat tildeling (slik vi hadde før økningen til ekstra utsatte områder, i juni). Dette skyldes lavere levering av vaksiner til Norge enn tidligere forventet.

 

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du er over 18 år

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

 

Risikokategori 6

 

Risikokategori 7

 

Risikokategori 8

 

Risikokategori 9

 

Risikokategori 10a

 

Risikokategori  10b

 

Risikokategodi 11

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Alder 18-44 år med underliggende

Sykdomer/tilstander

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

 

Innkalling sendt

 

Innkalling sendt

 

Innkalling sendt

 

Innkalling starter i uke 31

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 25-28

Vi har nå startet innkallingen til prioriteringsgruppe 9. Dvs innbyggere i alderen 45-54 uten underliggende sykdom. Det er fortsatt mange i de foregående gruppene som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time og at vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering.

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Du mister ikke din plass i den vanlige køa selv om du setter deg opp i denne køa i tillegg. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell og ansatte i skole og barnehage
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 25

1733

49,9

1236

35,6

Uke 26

1913

55,1

1244

35,8

Uke 27

2002

57,7

1306

37,6

Uke 28

2082

60

1358

39,1

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 • Antall doser forventet i uke 29; 330 doser (55 glass), hvorav ca 30 % til dose 2
 • Antall doser forventet uke 30; 348 doser (58 glass) , hvorav ca 30% til dose 2

 

Situasjonen rundt tildelingen av vaksinene er fortsatt usikker. Vi har ikke fått økt antall doser i juli slik vi har vært lovet tidligere, og det er nå tilbake på en flat tildeling (slik vi hadde før økningen til ekstra utsatte områder, i juni). Dette skyldes lavere levering av vaksiner til Norge enn tidligere forventet.

 

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

 

Risikokategori 6

 

Risikokategori 7

 

Risikokategori 8

Risikokategori 9

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Alder 18-44 år med underliggende

Sykdomer/tilstander

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

Innkalling startet

 

 

Endring av vaksinelokalisasjon

Fra og med uke 25 vil all vaksinering foregå i Skånlandshallen ved Skånland skole. Inngang på hallens kortside – mot barnehagen. Området vil bli merket.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 27

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er prioriteringsgruppe 8, dvs. innbyggere i aldersgruppe 65-54 år. Det er fortsatt noen i prioriteringsgruppe 6 og 7 som ikke har tatt sin første vaksine, men det skyldes sen påmelding eller at de har bedt om utsettelse.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik fra uke 28:

 • Ca 10 % av dosene til barnehage- og skoleansatte i Tjeldsund kommune.
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 22 

1373 

39,6 

973  

28,2 

Uke 23 

1448 

41,7 

1107 

31,9 

Uke 24 

1543 

44,6 

1185 

34,1 

Uke 25

1714

 

1235

 

Uke 26

1908

 

1245

 

Uke 27

1998

 

1307

 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen:  

Antall doser forventet i uke 28:         132 doser (22 glass). Samlet begge kommuner:174 doser

Antall doser forventet i uke 29:         306 doser (51 glass). Samlet begge kommuner:372 doser

 

Fra uke 29 øker vi fra 2 til 3 dager med vaksinering.

 

Vaksinasjon av barn og ungdom 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom

Det åpnes for vaksinasjon av barn og ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.

Prioriteringen gjelder barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men følgende sykdommer:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

 

For å melde barnet/ungdommen til vaksinasjon, anbefaler vi følgende:

 • Avklar med fastlege/ barnelege om barnet skal ha koronavaksine, særlig hvis barnet er under behandling som må koordineres med vaksinasjon.
 • Foreldre/ foresatt ringer vaksinetelefonen 947 96 421 for å sette barnet på prioriteringslisten.
 • Fastlegene/barnelege kan også ringe til vaksinetelefonen å melde inn barn/ungdom som fyller kriteriene etter henvendelse fra foresatt.

 

Prioritering av ansatte i skole og barnehage i Tjeldsund

Tjeldsund kommune har valgt å prioritere våre ansatte i skole og barnehage. For å bli prioritert må du være fast ansatt/ midlertidig ansatt i et lengre vikariat i barnehager og skole i Tjeldsund kommune, samt ha direkte kontakt med barna i arbeidet ditt.

For å komme på prioriteringslisten, må du registrere deg her: Registrer deg her

Kommunen starter innkallingen fra uke 28. Vi kan bruke maks 10 % av dosene hver uke til denne ansattgruppen. Øvrige doser gis innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen. 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling: 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.  

 

Er du fullvaksinert en annen plass enn i Tjeldsund?

Hvis du er fullvaksinert et annet sted (annen kommune eller via jobben din), ber vi om at du registrere deg på nytt i Helseboka. Når du får spørsmål om du ønsker koronavaksine, takker du nei. På forespørselen om hvorfor du takker nei, krysser du av «har fått vaksine et annet sted». Dersom du har registrert deg for vaksine, men har ombestemt deg, ber vi om at du følger samme prosedyre. Da slipper du å få sms- innkalling fra oss.

 

 

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Alle har fått tilbud 

  

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 5 

 

Risikokategori 6 

 

Risikokategori 7 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Alder 45-54 år med underliggende  

sykdommer/tilstander 

Alder 18-44 år med underliggende  

sykdomer/tilstander 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud 

 Risikokategori 8       Alder 55-64 år                                                  Vaksinasjon pågår

 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen. Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon.

 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Vaksinering av studenter

Studenter som er folkeregistrert i Evenes eller Tjeldsund kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de er registrert i Helseboka. Tilbudet om vaksinering skjer etter Regjeringens/FHIs prioriteringer. Dvs at vi prioriterer ut ifra alder og risikogrupper, og at studenter prioriteres på lik linje med resten av innbyggerne og ikke har forprioritet selv om de skal reise til annen kommune å studere (gjelder ikke studenter med studiested i utlandet*).

 

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose. Om de ikke ønsker dette vil de få tilbud om begge dosene i studiekommunen. Sjekk studiestedets kommunale hjemmeside for å se hvordan du skal gå frem for å sette deg i vaksinekø.

 

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

 

 

Det er viktig at studenter takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der. Dette kan gjøres på to måter;

 1. Gjør en ny registrering i Helseboka https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/49729

Her takker du da nei til vaksine. Du vil da bli tatt ut av vaksinekøa.

 1. Ring vaksinetelefonen og be om hjelp til å bli tatt ut av køa.

 

 

 

*Er du student med studiested i utlandet; ta kontakt med vaksinetelefonen om du ønsker vaksine.

 

 

Vaksinetelefon tlf. 94796421. Åpent hverdager kl. 09-11

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 26

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er prioriteringsgruppe 8, dvs. innbyggere i aldersgruppe 65-54 år. Vi har sendt ut innkallinger til alle i gruppe 7 (aldersgruppen 18-44 år med underliggende sykdommer). Flere har bedt om å forskyve timen sin så alle i denne gruppen har ikke fått første dose ennå. Det er også flere i denne gruppen som ikke har svart på sms-innkallingen eller på telefon når vi har forsøkt å ringe dem opp.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell 
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 22 

1373 

39,6 

973  

28,2 

Uke 23 

1448 

41,7 

1107 

31,9 

Uke 24 

1543 

44,6 

1185 

34,1 

Uke 25

1714

 

1235

 

Uke 26

1908

 

1245

 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen:  

Antall doser forventet i uke 27:         156 doser (26 glass)  

 

40 % av dosene gis som dose 2 i uke 27.

 

Prioritering av ansatte i skole og barnehage i Tjeldsund

Tjeldsund kommune har valgt å prioritere våre ansatte i skole og barnehage. For å bli prioritert må du være fast ansatt/ midlertidig ansatt i et lengre vikariat i barnehager og skole i Tjeldsund kommune, samt ha direkte kontakt med barna i arbeidet ditt

For å komme på prioriteringslisten, må du registrere deg på nytt i Helseboka (selv om du har registrert deg før): Registrer deg her

Kommunen starter innkallingen fra uke 28. Vi kan bruke maks 10 % av dosene hver uke til denne ansattgruppen. Øvrige doser gis innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen. 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling: 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.  

 

Er du fullvaksinert en annen plass enn i Tjeldsund?

Hvis du er fullvaksinert et annet sted (annen kommune eller via jobben din), ber vi om at du registrere deg på nytt i Helseboka. Når du får spørsmål om du ønsker koronavaksine, takker du nei. På forespørselen om hvorfor du takker nei, krysser du av «har fått vaksine et annet sted». Dersom du har registrert deg for vaksine, men har ombestemt deg, ber vi om at du følger samme prosedyre. Da slipper du å få sms- innkalling fra oss.

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Alle har fått tilbud 

  

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 5 

 

Risikokategori 6 

 

Risikokategori 7 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Alder 45-54 år med underliggende  

Sykdommer/tilstander 

Alder 18-44 år med underliggende  

Sykdomer/tilstander 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud 

 Risikokategori 8       Alder 55-64 år                                   Innkalling er startet

 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen. Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon.

 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Prioritering av barnehageansatte og lærere i vaksinasjonskøen

Regjeringen har åpnet for at kommunene selv kan prioritere barnehageansatte og lærere lengre fram i vaksinekøen slik at de mottar første vaksinedose senest 3 uker før skolestart for å være beskyttet ved skolestart. Pga forsinkelser i tilsendte vaksiner, samt at mange kommuner må gi fra seg vaksinedoser vil ikke alle i denne gruppen få tilbud om vaksine og være beskyttet før skolestart ved å følge ordinær vaksinekø.

Regjeringen har videre sagt at prioriteringen av lærere og barnehageansatte ikke iverksettes før risikogruppene og helsepersonell har blitt vaksinert. Beredskapsgruppa har besluttet at barnehagepersonell og lærere bør bli prioritert for 10% av vaksinedosene som kommer når alle til og med risikogruppe 7 samt  helsepersonell har fått tilbud om vaksine. For Tjeldsund kommune betyr det at vaksinering av barnehageansatte og lærere tidligst kan påbegynnes i uke 28, muligens uke 29.

Det arbeides med å finne løsninger for prioritering og innkalling av denne gruppen.

 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/apner-opp-for-a-prioritere-ansatte-i-barnehager-og-skoler-i-vaksinekoen/

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 25

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er prioriteringsgruppe 6, dvs. innbyggere i aldersgruppe 45-54 år med underliggende sykdom som regnes som risiko. De første innkallingene i prioriteringsgruppe 7 (aldersgruppen 18-44 år med underliggende sykdommer) sendes også ut.

 

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette, da det er mange faktorer som er usikre og som kan endre seg. Slik det ser ut nå vil alle personer med underliggende risikosykdommer ha fått mulighet til å starte sin vaksinering innen midten av juli.

  

Registrer deg på vår ringeliste

Nå kan du registrere deg på vår ringeliste hvis du har mulighet til å stille opp på kort varsel. Dersom du skal på reise i sommer, ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.  

 

Dersom du er registrert i Helseboka fra før, kan du regsitrere deg via denne lenken: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033 

For deg som ikke er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.  

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell 
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 23 

1448

41,7

1107

31,9

Uke 24 

1543

44,6

1185

34,1

Uke 25

1714

49,4

1235

35,6

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:  

 • Antall doser forventet i uke 26: 186 doser (31 glass)  
 • Antall doser forventet uke 27:   156 doser (28 glass)

Økende antall av vaksinene gis som dose 1.  

 

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.  

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år 

FHIs foreløpige beregninger viser at vi får en økning i antall vaksiner fra uke 29, med ytterligere økning i uke 30.  Det er derfor viktig at alle, fra 18 år og oppover, som ønsker vaksine melder seg i helseboka selv om man kan forvente å vente noen uker på innkallinga. 

 

Årsaken til at vi ber om at du registrerer deg allerede nå er at vi om få uker vil få tilsendt mange doser og vi kan ikke risikere at vi får økte vaksinedoser men ingen å innkalle.  

Om du har underliggende sykdommer – registrer disse i helseboka slik at du kommer i riktig gruppe. 

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling: 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.  

 

Er du fullvaksinert en annen plass enn i Tjeldsund?

Hvis du er fullvaksinert et annet sted (annen kommune eller via jobben din), ber vi om at du registrerer deg på nytt i Helseboka. Når du får spørsmål om du ønsker koronavaksine, takker du nei. På forespørselen om hvorfor du takker nei, krysser du av «har fått vaksine et annet sted». Dersom du har registrert deg for vaksine, men har ombestemt deg, ber vi om at du følger samme prosedyre. Da slipper du å få sms- innkalling fra oss.

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Alle har fått tilbud 

  

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 5 

 

Risikokategori 6 

 

Risikokategori 7 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Alder 45-54 år med underliggende  

Sykdommer/tilstander 

Alder 18-44 år med underliggende  

Sykdomer/tilstander 

Alle har fått tilbud

 

Vaksinasjon pågår

 

Innkalling startet 

 

 

Endring av vaksinelokalisasjon 

Fra og med uke 25 foregår i Skånlandshallen ved Skånland skole. Inngang på hallens kortside – mot barnehagen. Området er merket.  

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding. 

 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen. Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon.

 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 24

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er Prioriteringsgruppe 6. Dvs innbyggere i alderen 45-54 med underliggende sykdom (som regnes som risiko).

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da det er mange faktorer som er usikre og som kan endre seg. Slik det ser ut nå vil alle personer med underliggende risikosykdommer ha fått mulighet til å starte sin vaksinering innen midten av juli.

Vi har også fått mange spørsmål om muligheten for å stå i egen kø for å kunne stille opp på kort varsel. Denne muligheten har vi nå fått på plass. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 22

1373

39,6

973

28,2

Uke 23

1448

41,7

1107

31,9

Uke 24

1543

44,6

1185

34,1

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 • Antall doser forventet i uke 25; 204 doser (34 glass)
 • Antall doser forventet uke 26; 186 doser (31 glass)

Økende antall av vaksinene gis som dose 1.

 

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år

Fra uke 29 forventer vi en dobling av antall tilsendte doser, og fra uke 30 en ytterligere økning. I slutten av juli forventer vi å få det dobbelte og vel så det av hva vi får i juni. Det er derfor viktig at alle, fra 18 år og oppover, som ønsker vaksine melder seg i helseboka selv om man kan forvente å vente noen uker på innkallinga.

Årsaken til at vi ber om at du registrerer deg allerede nå er at vi om få uker vil få tilsendt mange doser og vi kan ikke risikere at vi får økte vaksinedoser men ingen å innkalle. 

Om du har underliggende sykdommer – registrer disse i helseboka slik at du kommer i riktig gruppe.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle har fått tilbud

Risikokategori 5

 

Risikokategori 6

 

Risikokategori 7

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Alder 18-44 år med underliggende

Sykdomer/tilstander

Vaksinering pågår

 

Innkalling startet

 

 

Endring av vaksinelokalisasjon

Fra og med uke 25 vil all vaksinering foregå i Skånlandshallen ved Skånland skole. Inngang på hallens kortside – mot barnehagen. Området vil bli merket.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 23

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1955 og yngre). Vi har også startet innkalling av risikogruppe 5 - Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

NB! – Vi har oppdaget en mindre feil i innkallingen Det er rapportert et problem om at noen som er eldre enn de som er født i 1956 ikke har blitt innkalt, selv om de er registrert for en tid tilbake. Helseboka er på saken for å finne ut årsaken til dette. Om dette skulle gjelde deg ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen, tlf.: 94 79 64 21 slik at vi får satt deg inn til vaksinering så raskt dette lar seg gjøre.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

Uke 21

1321

38%

793

22,8%

Uke 22

1373

39,6%

973

28,2%

Uke 23 – oversikt fra FHI

1448

41,7%

1107

31,9%

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

 • Antall doser forventet uke 24; 180 doser (30 glass)
 • Antall doser forventet i uke 25; 204 doser (34 glass)

 

NB! 2: Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år

Fra uke 29 forventer vi en dobling av antall tilsendte doser, og fra uke 30 en ytterligere økning. I slutten av juli forventer vi å få det dobbelte og vel så det av hva vi får i juni. Det er derfor viktig at alle, fra 18 år og oppover, som ønsker vaksine melder seg i helseboka selv om man kan forvente å vente noen uker på innkallinga.

Årsaken til at vi ber om at du registrerer deg allerede nå er at vi om få uker vil få tilsendt mange doser og vi kan ikke risikere at vi har vaksinedoser men ingen å innkalle.

 

Om du har underliggende sykdommer – registrer disse i helseboka slik at du kommer i riktig gruppe.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Innkalling påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres foreløpig på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefonen 94 79 64 21

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 22

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt ca 130 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Det er rapportert et problem om at noen som er eldre enn de som er født i 1954 ikke har blitt innkalt, selv om de er registrert for en tid tilbake. Helseboka er på saken for å finne ut årsaken til dette. Om dette skulle gjelde deg ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen slik at vi får satt deg inn til vaksinering så raskt dette lar seg gjøre.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

Uke 21

1321

38%

793

22,8%

Uke 22

1373

39,6%

973

28,2%

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet uke 23; 180 doser (30 glass)
 • Antall doser forventet i uke 24; 180 doser (30 glass)

 

I slutten av juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i var nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner.

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

ASlOxk 2Ra 8trAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 21

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt ca 150 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Det er rapportert et problem om at noen som er eldre enn de som er født i 1954 ikke har blitt innkalt, selv om de er registrert for en tid tilbake. Helseboka er på saken for å finne ut årsaken til dette. Om dette skulle gjelde deg ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen slik at vi får satt deg inn til vaksinering så raskt dette lar seg gjøre.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 18

1205

34,7

393

11,3

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

Uke 21

1321

38%

793

22,8%

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet uke 22; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 30 «nye personer»
 • Antall doser forventet i uke 22; 180 doser (30 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 20 «nye personer»

 

 

I juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i var nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner.

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

ASlOxk 2Ra 8trAAAAAElFTkSuQmCC

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 19 og 20

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt over 200 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 18

1205

34,7

393

11,3

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet i uke 21; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 80 «nye personer»
 • Antall doser forventet uke 22; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 30 «nye personer»

 

I juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i vår nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner. Har du mulighet til å bistå? Ta kontakt med fagansvarlig helsesykepleier Lena Torbergsen, tlf 913 38 820, e-post  lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

 

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt over 200 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 18

1205

34,7

393

11,3

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet i uke 21; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 80 «nye personer»
 • Antall doser forventet uke 22; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 30 «nye personer»

 

I juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i var nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner.

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

 BxAAAAAElFTkSuQmCC

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 18

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1953 og yngre). I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende. Gruppa vi jobber med nå er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt ca 250 personer i denne gruppen som ikke har fått tilbud om vaksine enda. 

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).  

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell 

 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 16 

1010 

29,0 

262 

7,5 

Uke 17 

1110 

32,0 

315 

9,0 

Uke 18 

1205 

34,7 

393 

11,3 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

Antall doser forventet i uke 19; 108 doser (18 glass)  av disse kan vi tilby 30 «nye personer» vaksine 

Antall doser forventet uke 20; 132 doser (22 glass) – av disse kan vi ikke tilby «nye personer» vaksine 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om 1.dose (med få unntak) 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Vaksinering pågår 

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle som har registrert seg i Helseboka innen 15. april har fått tilbud om dose 1 

Risikokategori 5 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Ikke påbegynt. 

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted: 

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil. 

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding. 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 17

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1951 og yngre). I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.  

Det er meldt flere vaksiner til kommunen fremover. Dette gjør at tempoet i vaksinekøen øker, og vi jobber oss stadig nedover i prioriteringsgruppene. Ønsker du vaksine og ikke allerede har registrert deg i Helseboka er det derfor svært viktig at du gjør dette (informasjon om hvordan du registrerer deg finner du nederst i innlegget).  

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

Ca 10 % av dosene til helsepersonell 

Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

PfizerComirnaty 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 15 

893 

25,7 

261 

7,5 

Uke 16 

1010 

29,0 

262 

7,5 

Uke 17 

1110 

32,0 

315 

9,0 

 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

Antall doser forventet i uke 18; 150 (25 glass) – ca 90 doser til fullvaksinering (dose 2) 

Antall doser forventet i uke 19; Foreløpig ikke fått tall for denne uka 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

Risikogruppe         

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud om 1.dose (med få unntak) 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Vaksinering pågår 

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1 

Risikokategori 5 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Ikke påbegynt. 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 16

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1950 og yngre). I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.  

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

Ca 20 % av dosene til helsepersonell 

Ca 80 % av dosene til aldersgruppen 65-74 

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

PfizerComirnaty 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 14 

742 

21,9 % 

259 

7,6% 

Uke 15 

893 

26,4 % 

261 

7,7 % 

Uke 16 

1010 

29,1 % 

262 

7,7% 

 

Bakgrunnen for at det er svakere stigning på dose 2 enn på dose 1 er at FHI har økt intervallet mellom dosene fra 3 til 6 uker. Dette gjør at vi fortiden bruker de fleste av vaksinene som kommer til kommunen til dose 1 vaksineringer. Fra uke 17 vil tallet på fullvaksinerte (dose 2) begynne å stige mer.  

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

Antall doser forventet i uke 17; 162 (27 glass) – ca 50 doser til fullvaksinering (dose 2) 

Antall doser forventet i uke 18; 150 (25 glass) – ca 90 doser til fullvaksinering (dose 2) 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

Risikogruppe         

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud om 1.dose (med få unntak) 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Vaksinering pågår 

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1 

Risikokategori 5 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Ikke påbegynt. 

 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt er vaksinetelefonen åpen hverdager kl 09-11, telefon nummer 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.  

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 15

De siste ukene) har vi fått økende antall vaksiner til kommunen. Det betyr at vi kan vaksinere flere hver uke. Dessverre ser det ut til at taller på vaksineleveringene er dalende for de neste ukene.

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1949 og yngre) og innbyggere 18-64 med spesiell utsatt risiko*. Totalt er denne gruppa på over 800 personer. Gruppene kjøres parallelt ved innkalling og innkalles etter alder hvor de eldste blir innkalt først. I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

Ca 20 % av dosene til helsepersonell

Ca 65 % av dosene til aldersgruppen 65-74

Ca 15 % av dosene til de med spesielt utsatt risiko* 18-64

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Pfizer, Comirnaty

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 13

618

18,2 %

257

7,6%

Uke 14

742

21,9 %

259

7,6%

Uke 15

893

26,4 %

261

7,7%

 

Bakgrunnen for at det er svakere stigning på dose 2 enn på dose 1 er at FHI har økt intervallet mellom dosene fra 3 til 6 uker. Dette gjør at vi fortiden bruker de fleste av vaksinene som kommer til kommunen til dose 1 vaksineringer. Fra uke 17 vil tallet på fullvaksinerte (dose 2) begynne å stige mer.

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene

Antall doser forventet i uke 16; 132 (22 glass)

Antall doser forventet i uke 17;  102 (17 glass) – 54 doser til oppstart av dose 1.

 

 

*Med spesielt utsatt risiko menes;

 • Organtransplanterte
 • Immunsvikt (omfatter alvorlig medfødt eller ervervet immunsvikttilstander. Gjelder ikke autoimmune sykdommer)
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt muskelkraft eller lungefunksjon (f.eks ALS, Down syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt er vaksinetelefonen åpen hverdager kl 09-11, telefon nummer 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 13 og 14

Den siste uka og i neste uke (uke 15) har vi fått økende antall vaksiner til kommunen. Det betyr at vi kan vaksinere flere hver uke.  

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 og innbyggere 18-64 med spesiell risiko. Totalt er denne gruppa på over 800 personer. Gruppene kjøres parallelt ved innkalling og innkalles etter alder hvor de eldste blir innkalt først. I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.  

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de to siste ukene 

PfizerComirnaty 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 13 

618 

18,2 % 

257 

7,6% 

Uke 14 

742 

21,9% 

259 

7,6% 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

Antall doser forventet i uke 15: 150 (25 glass) 

Antall doser forventet i uke 16; 132 (22 glass) 

 

 

Med spesielt utsatt risiko menes; 

 • Organtransplanterte 

 • Immunsvikt (omfatter alvorlig medfødt eller ervervet immunsvikttilstander. Gjelder ikke autoimmune sykdommer) 

 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år 

 • Aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt muskelkraft eller lungefunksjon (f.eks ALS, Down syndrom) 

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt er vaksinetelefonen åpen hverdager kl 09-11, telefon nummer 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.  

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

26.03.2021 Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 12

I uke 12 har 11,2% av innbyggerne i Tjeldsund fått minst 1 dose, og 5,9% er fullvaksinert. Dette er litt over landsgjennomsnittet. Vaksinen som for tiden er tilgjengelig i vår kommune er Pfizer sin vaksine, Comirnaty 

I løpet av uke 14 skal alle over 75 som har registrert seg i Helseboka, med noen få unntak, ha fått tilbud om oppstart av vaksinering. I samme uke vil vi også ha mulighet til å starte opp på vaksinering av innbyggerne i aldersgruppen 65-74, samt innbyggere i aldersgruppen18-64 med spesielt utsatt risiko.  

 

Med spesielt utsatt risiko menes; 

 • Organtransplanterte 

 • Immunsvikt (omfatter alvorlig medfødt eller ervervet immunsvikttilstander. Gjelder ikke autoimmune sykdommer) 

 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år 

 • Aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt muskelkraft eller lungefunksjon (f.eks ALS, Down syndrom) 

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

 

Tildeling av vaksiner i de neste ukene: 

Uke 13: 78 doser – ca 20% til dose 2, resterende til dose 1 

Uke 14: 132 doser  dosene går i hovedsak til dose 1 

 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – bestiller time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt er vaksinetelefonen åpen hverdager kl 09-11, telefon nummer 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.  

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

19.03.2021 Vaksinering uke 11

 

Vaksineringen går fremover, og ved utgangen av uke 11 har Tjeldsund kommune startet vaksinering av totalt 476 personer. Av disse er 270 fullvaksinertdvs 5,7 %.  

Alle over 80 som har registrert seg i Helseboka vilmed noen få unntak, være i gang med vaksinering i løpet av uke 12. Vi jobber oss fortløpende videre nedover i alder.  

Stadig flere melder seg til vaksinering, noe som er veldig positivt. Dette gjelder i alle aldersgrupper. Totalt er det 2859 personer som har registrert ønske om vaksine i Helseboka. Vi gjør oppmerksom på at dette viser registreringer for innbyggere fra både Evenes og Tjeldsund.  

De aller fleste over 85 år har meldt fra om de ønsker vaksine eller ikkeKommunen er oppmerksom på at enkelte av de eldste innbyggerne ikke har lest digital informasjon med oppfordring om å melde seg for vaksinering i helseboka eller ta kontakt med vaksinetelefonen for bistand. For å forsikre oss om at alle som ønsker vaksine har fått tilbud om det, vil dfå som ennå ikke har meldt fra bli oppringt i løpet av de nærmeste dagene. 

 

Tildeling av vaksiner i de neste ukene: 

Uke 12: 72 doser – i hovedsak vaksinering til dose 1 

Uke 13: 78 doser – ca 20% til dose 2, resterende til dose 1 

 

Vaksineringene foregår pr nå ukentlig på torsdager, i lokaler på Elvemo. Lokalene er godt egnet for vaksinering og vi opplever god flyt i hele forløpet fra registrering og til den vaksinerte forlater lokalene. For å komme inn til vaksineringslokalet via hovedinngangen må man forsere en trapp på 4-5 trinn. Skulle dette være vanskelig å få til kan inngangen til venstre for hovedinngangen benyttes. Her er det rampe som gjør det enklere å komme seg inn i lokalet. Ber eventuell ledsager om å kontakte personell ved hovedinngangen slik at vi kan bistå med å åpne opp døra ved rampen. Er du alene bank på døra så vil noen åpne for deg.  

Logo for F

09.03.2021 Ny fordeling av vaksiner

FHI og regjeringen har bestemt en ny tildelingsstrattegi for fordeling av vaksiner ut til kommunene. Tidligere har fordelingen vært gjort ut i fra antall innbyggere over 65 år. Den nye fordelingen ser på antall innbyggere over 18 år. Dette fører til en fordeling som for Tjeldsund kommune utgjør 31% mindre doser enn etter den gamle fordelingen.

Siden vi foreløpig ikke har tall på hvor mange vaksiner vi får i tiden fremover vet vi heller ikke tallene etter den nye beregningen vil se ut.

 

Bakgrunnen for den nye fordelingsstrategien er at spredningen av en ny og mer smittsom variant av viruset er kommet langt, og at man nå må ta de grep man kan ta for at effekten av nye smittsomme virusvarianter ikke skal slå uheldig ut i de mest befolkningstette områdene.

 

Tjeldsund kommune får 46 nye vaksinedoser i uke 11

Er du mellom 16-65 år og har registrert at du ønsker Covid-19 vaksine trenger vi mer helseopplysninger

Alle innbyggerne som er mellom 16-65 år, og som har registrert i Helseboka at de ønsker Covid-19 vaksine skal ha fått en SMS melding med beskjed om å registrere helseopplysninger. Disse opplysningene trenger vi for at vi skal kunne rangere deg inn på riktig plass i køa, og at du får riktig type vaksine.  

Ber dere besvare spørsmålene i lenken som dere fikk i SMS meldingen, eller følge lenken her for å svare; https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

NB! For å være sikker på at det ikke er utrygt å åpne tilsendt lenke: Kun lenker som begynner med "helseboka.app" må åpnes.

Har du fortsatt ikke fått registrert deg i køa, er det ikke for sent. Følg lenken over for registrering.

Ta kontakt med Vaksinetelefonen, hverdager 9-11, tlf.nr 947 96 421 om du ønsker hjelp til registreringen.

26.02.2020 Informasjon vaksinering uke 8 og 9

Vaksineringen i Tjeldsund kommune, som ellers i landet, går sakte. Dette styres av antall vaksiner som kommer til kommunen, og noe vi fortsatt ikke har styringsrett over.  

 

I uke 8 og uke 9 mottar kommunen kun vaksiner for å gi dose 2 til de som allerede har fått dose 1. I uke 8 har 67 personer blitt vaksinert med dose 2, det er totalt 150 personer som er fullvaksinert i kommunen 

 

For tiden vaksinerer vi i aldersgruppen 75+. Det har kommet flere til i aldersgruppen 85+ og disse vil bli prioritert så snart vi får inn vaksiner.  Manglende tilsending av vaksiner i  dose 1 betyr at vi ikke får vaksinert noen nye innbyggere i aldersgruppen 75+  i uke 8 og i uke 9. I uke 10 mottar kommunen vaksiner som gjør at vi kan tilby 18 nye personer tilbud om oppstart av vaksineringen. Igjen betyr dette at ventetiden for dere som står i vaksinasjonskø blir ekstra lang 

 

Kommunen arbeider også med å få oversikt over innbyggere over 85 år som så langt ikke har meldt seg, enten i helseappen eller via telefon. De vil bli kontaktet slik at alle over 85 har fått tilbud om vaksine.  

Vi anmoder om at også de som ikke ønsker vaksinasjon melder fra om dette i helseappen.  

 

Vaksinetelefonen: Vi har registrert at det tidvis er kø på denne telefonen, spesielt fredager og mandager like etter klokka 09.00. For dem som ikke ønsker å stå så lang tid i kø anbefaler vi å ringe til andre tidspunkt i vaksinetelefonens åpningstid 

 

Vaksinering av helsepersonell: Det er gjort nasjonal bestemmelse i forhold til at helsepersonell i aldersgruppen under 65 år og som ikke har alvorlig risiko for smitte vil få tilbud om vaksinen fra Astra Zeneca. Kommunen mottar i uke 9 100 doser av denne vaksinen. Den vil uavkortet bli benyttet til vaksinering av helsepersonell som har arbeidssted i kommunen 

12.02.2020 Vaksinering uke 6 - Boahkuheapmi vahkku 6

Da er vi endelig i gang med «masse»-vaksineringen i kommunen.

Vaksineringen foregår på Camp Elvemo i et samarbeid med Evenes kommune, og vi har i dag satt totalt 83 doser (inkludert helsepersonell). Antall doser som er satt er felles mellom kommunene.

I tiden fremover vil vaksineringen foregå på Camp Elvemo, første bygget på høyre hånd når man kommer inn på området. Benytt inngangen nærmest fylkesveien.

Vaksineringen går fortsatt sakte fremover, og under dagens vaksinering fikk vi bevist at vi har god kapasitet til å ta imot enda flere om vi skulle motta flere vaksiner.

Vi har nå startet vaksineringen av personer mellom 75-84 år. Noen innbyggere over 85 gjenstår fortsatt og de vil trolig få tildelt time til torsdag i uke 7. Innkallingen gjøres automatisk innenfor den aldersgruppen, og man vil derfor kunne oppleve at en yngre person i gruppen har fått tildelt time før som er litt eldre. Dvs at en person på 76 kan bli innkalt før en person på 82. I denne gruppen er det ca 400 personer (fra Evenes og Tjeldsund) som ønsker vaksine. Med den mengden doser vi får pr nå så vil det ta noen uker før vi kan starte på neste gruppe.

Dalle leat mii viimmat fas joavko-boahkuhišgoahtán suohkanis.

Boahkuheapmi čađahuvvo Camp Elvemo:s ovttas Evenášši suohkaniin, ja mii leat dál bidjan 83 dosa (oktan dearvvašvuođabargiid). Dosalohku maid dassážii leat boahkuhan, leat oktasaš lohku dan guovtti suohkana gaskka.

Boahkuheapmi čađahuvvo ovddasguvlui Camp Elvemo:s, vuosttaš visttis olgešgieđa bealde go boađát báikái. Sisamannan lea uksa mii lea lagamus fylkkageainnu.

Boahkuheapmi joatkašuvvá njozet ovddasguvlui, ja otná boahkuheami vuolde oinniimet ahte mis lea buorre kapasitehta boahkuhit eanet olbmuid jos oažžugoahtit eanet boahkuid. .

Mii leat álgán boahkuhit olbmuid geat leat gaskal 75 ja 84 jagi boarrásat. Leat ain muhtimat, geat leat badjel 85 jagi, geat galget boahkuhuvvot, ja sii ožžot boahkuhanáiggi duorastahkii boahtte vahkus. Sisagohččun dahkko automáhtalaččat dán joavkku dáfus, ja danin sáhttá vásihit ahte nuorat olbmo joavkkus leat ožžon boahkuhanáiggi ovdal go sii geat leat boarráseabbo. Ovdamearkka dihte ahte olmmoš gii lea 76 jagi sáhttá oažžut sisagohččuma ovdal go olmmoš gii leat 82 jagi. Dán joavkkus leat sullii 400 olbmo (sihke Evenáššis ja Dielddanuoris) geat dáhttot boahkuhuvvot. Dosalogu mielde maid mii dál leat ožžon, dahká ahte manná vel moadde vahkku ovdal go boahkuhišgoahtit boahtte joavkku.

05.02.2021 Vaksinasjon uke 5

 

Tjeldsund kommune har totalt startet vaksinering av 159 innbyggere, av disse er 27 fullvaksinert med dose 2. Alle pasienter som ønsker det  syke- og aldershjemmene er vaksinert og vi har startet vaksinering av beboere i omsorgsboliger/institusjoner og innbyggere i aldersgruppen 85+. Planen er at alle innbyggere over 85 år som ønsker vaksine, skal ha fått tilbud om 1.dose ila uke 6. Vi starter da fortløpende på vaksinasjon av personer i aldersgruppen 75+. 

 

For innbyggere over 65 år regnes alle i risikogruppen, uavhengig av underliggende sykdommer. Det vil si at dersom du er over 65så prioriteres du kun etter alder. Eksempel: er du 66 år og har hjerte og lungesykdom vil du prioriteres likt med en person på 66 år som ikke har noen sykdommer. Dette er nasjonale bestemmelser. 

 

Vi opplever at mange etterlyser informasjon om når det blir deres tur til å få vaksine. Vi får informasjon om tildelte doser 1-2 uker i forkant av leveringen, og vi har derfor ingen mulighet til å si hvor lang tid det vil ta før hver enkelt innbygger får sin vaksine. Dere som har registrert dere i vaksinekø Helseboka vil få SMS melding når det blir deres tur. SMS meldinga vil inneholde informasjon om hvordan du skal booke din time. I tillegg vil det være noen spørsmål som må besvares. Sliter du med å få booket timen kan du ta kontakt med vaksinetelefonen.  

 

Vi har ikke mulighet til å legge til rette for at innbyggerne som bor i samme hus blir innkalt samme dag/tidspunkt, fordeling skjer etter alder. 

Utdelingen av vaksiner til den enkelte kommune går langsomt. Dette er en utfordring i hele landet, og er dessverre noe vi som kommune ikke har innvirkning på. Tjeldsund kommune er godt forberedt på å få satt flere vaksiner og er klar om det plutselig skulle bli økning på antall vaksiner som sendes til kommunen 

 

Ønsker du vaksine, og ikke har fått registrert deg, er det viktig at du gjør det via lenken https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 (registrering via lenken er gratis, og du trenger ikke å laste ned appen for å registrere deg). Sliter du med å få registrert deg kan du ta kontakt med Vaksinetelefonen, hverdager kl. 0900-1100. Tlf. 94796421 

29.01.2021 Status vaksiner i Tjeldsund

Alle institusjonsbeboere i Tjeldsund har fått tilbud om første vaksinedose. 90 personer har fått dose 1, herav 23 helsepersonell, 20 personer har fått dose 2. Kommunen har foreløpig vaksinert flere helsepersonell enn anbefalt norm for helsepersonell skulle tilsi. Dette skyldes at pasienter har trukket seg og ikke lenger ønsket å vaksinere seg. For at vaksinedoser ikke skulle gå til spille ble helsepersonell vaksinert.  

22.01.2021 Status vaksiner i Tjeldsund

Alle beboerne som ønsker vaksine ved Skånland sykehjem, Fjelldal omsorgssenter og Grovfjord Bo-og servicesenter har fått sin første vaksinedose. Vaksinering av helsepersonell er påbegynt - i henhold til nasjonale retningslinjer skal 20% av vaksinen kunne benyttes til helsepersonell. 

Neste uke starer vaksinering med dose 2 for de første som fikk vaksinen.

Ukesoversikt over antall vaksinerte dose 1:

Uke 1: 21 vaksinerte

Uke 2: 6 vaksinerte (totalt 27)

Uke 3: 36 vaksinerte (totalt 63)

kommunevåpen Evenes og Tjeldsund

14.01.2021 Informasjon om koronavaksinasjon i Evenes og Tjeldsund kommuner

Informasjon om koronavaksinering i Evenes og Tjeldsund kommuner  

Evenes og Tjeldsund kommunene er allerede i gang med vaksinering av Covid-19 ved sykehjemmene i våre kommuner. Kommunene mottar små og varierende menger av vaksiner, og vaksinering av innbyggere må planlegges nøye. Fra vaksinen sendes fra sentralt lager og til vi må vaksinere innbyggerne, kan det gå maksimalt fem døgn. For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av et godt samarbeid med dere innbyggere og vi oppfordrer alle til å gi beskjed til oss om dere ønsker, eller ikke ønsker vaksine mot Covid-19 (se mer informasjon i avsnittet om Helseboka).  

 

Frivillig og gratis  

Det er frivillig å vaksinere seg. Koronavaksinasjon er gratis. 

Transport til og i fra vaksinasjonsstedet må dekkes av den enkelte, og vil ikke refunderes av Pasientreiser.  

 

Foreløpig prioriteringsrekkefølge  

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og hvor raskt vi kan tilby dem til anbefalte grupper. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Regjeringen har besluttet at disse gruppene er prioritert til vaksinering:  

 1. Beboere i sykehjem   

 1. Eldre over 85 år   

 1. Eldre over 75 år og deretter de over 65 år, samt enkeltpersoner med høy risiko i alderen 18-64 år. 

 1. Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. Også her vil prioriteringen gjøres ut ifra alder; 55+, 45+, 35+, 25+ og 18+.  

Helsepersonell prioriteres nå i begynnelsen med 20% av kommunens tildelte doser.   

Kommunene følger de til enhver tid gjeldende sentrale anbefalingene for prioritering, så rekkefølgen kan bli endret.    

 

Helseboka 

ETS medisinske senter har valgt å bruke «Helseboka» som et støttesystem for å administrere arbeide med vaksinering. Vi ber vi alle innbyggere over 18 år, som ønsker vaksine, om å sette seg i vaksinasjonskø. Dette gjør du ved å registrere seg i Helseboka uavhengig av hvor du står i prioriteringskøen. Om du ikke ønsker vaksinen, så ber vi deg om å registrere dette også. Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene, har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine.  

 

Du registrerer deg i vaksinasjonskø i Helseboka ved å benytte deg av denne lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 (lenke finnes på kommunenes hjemmesider).  Etter fullført registrering vil du motta en bekreftelse på sms. 

  

Dersom du har problemer med å registrere deg i Helseboka, kan du ta kontakt på Vaksinasjonstelefonen 94 79 64 21, som er betjent hverdager mellom kl 09-11.  

 

Før innbyggere under 65 år vil kunne bli tildelt time for vaksinering, vil man først få noen oppfølgingsspørsmål fra Helseboka. Vi ber deg svare på disse slik at vi raskt kan fange opp om du er i risikosonen eller ikke.  

Grunnet vaksinens korte holdbarhet og ujevne leveringer, vil tildeling av time skje på kort varsel. Vi ber om at tildelt time benyttes, da den ikke vil være mulig å endre.  

Da alle skal ha to doser av vaksinen vil tildeling av time til dose to skje samtidig med tildeling av time til første dose.     

  

Hvor og når utføres vaksinasjon?  

Oppmøtested vil stå i SMS-innkallingen du får fra Helseboka som sender ut melding på vegne av ETS-medisinske senter. Tidspunkt for vaksinering bestemmes av når vi får levert vaksinene og hvilken prioritet du har i køen. Vaksineringen vil pågå over flere måneder da vi får tilsendt kun få doser av gangen.  

 

Det vil tilbys vaksinering i sykehjem, samt i hjemmet i spesielle tilfeller der man er for syk til å oppsøke vaksinasjonsstedet. Eventuell vaksinering i hjemmet må avklares med hjemmesykepleien.    

 

Kan man få covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?
  
Ingen av de godkjente vaksinene inneholder levende koronavirus, så du vil ikke få covid-19 av å vaksineres. Man kan få lettere bivirkninger som minner om symptomer man kan få ved for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.  

 

 

Informasjon fra nasjonalt hold:  
Mer info om koronavaksinen finner du på www.helsenorge.no  og www.fhi.no.   

 

 

 

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du kontakte:  

Nadezda Wessel