Her finner du møteinnkallingen:

>>Møteinnkallingen

En av hovedsakene på kommunestyret er budsjett 2017.
Budsjett 2017 er lagt ut til offentlig ettersyn:

>>Budsjett 2017, drifts-, investerings-/kapitalbudsjett 2017, økonomiplan 2017 – 2020

Kulturprisen og Frivillighetsprisen for 2016 blir utdelt i møtet.