Kommunestyremøtet sendes direkte og du kan følge møtet ved å klikke på denne lenken:

Kommunestyremøte 31.10.2023

 

Følgende saker skal til behandling:

SaksnummerSakstittel 
PS 82/23Budsjett 2023-2026 og økonomiplan 2024-2026 - Frysing/stopping av nedleggelse/omgjøring av bo- og servicesentrene 
PS 83/23Forpliktende plan - konsekvenser av endrede budsjettiltak 
PS 84/23Uttalelse vedrørende Kongsvik skoleutvikling 
PS 85/23Søknad om permisjonUnntatt offentlighet

Saksdokumenter finner du på vår hjemmeside under Politikk - Møteplan.