Kommunestyremøtet sendes direkte og du kan følge dette ved å klikke på denne lenken:

Kommunestyremøte  - 13.12.2023


Følgende saker skal til behandling under kommunestyremøtet:

PS 110/23Orienteringer/drøftinger
PS 111/23Valg av leder og nestleder til valgutvalg
PS 112/23Valg av leder og nestleder - Takstutvalget
PS 113/23Valg av leder og nestleder - Overtakstutvalget
PS 114/23Valg av representanter til frivillighetssentralen
PS 115/23Valg av representanter til Stiftelsen Sør-Troms Museum
PS 116/23Valg av styre - Tjeldsund boligstiftelse
PS 117/23Valg av styre for forvaltning av innlandsfiskefondet
PS 118/23Valg av kommunens representant til samarbeidsutvalget ved ETS Medisinske Senter
PS 119/23Tjeldsund kommunes betalingsregulativ
PS 120/23Økning av festeavgift for gravplasser 
PS 121/23KS debatthefte 2024
PS 122/23Møteplan 2024 - Kommunestyre og formannskap
PS 123/23Budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027
PS 124/23Forpliktende plan 2024-2027
PS 125/23Referatsaker
PS 126/23Rapportering delegerte vedtak
PS 127/23Ny barnehage i Kongsvik
PS 128/23Søknad om kjøp av G.nr./ Br.nr.172/254

 

Saksdokumenter finner du på vår hjemmeside under Politikk - møteplan