Kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-5.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i Tjeldsund 14. oktober 2004 i sak 71/04 og stadfestet av Miljøverndepartementet 27. april 2006. 

​Kommuneplanens samfunnsdel, jf. pbl § 11-2.

Kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2030 ble vedtatt av Tjeldsund kommunestyre i møte den 21.6.18 KS sak 42/18. Vedtaket er i henhold til plan og bygningsloven § 11-15.

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt KS sak 42_18 den 21.6.18.pdf

Saksfremlegg og vedtak FS sak 59_18 og KS sak 42_18.pdf

Saksframlegg og vedtak i sak 26_18 den 21.3.2018.pdf

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl § 11-15

 

Planprogram vedtatt i kommunestyre den 26.4.17 KS sak 21/17

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.pdf