Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunale planer

De endrede plandokumentene er kan lastes ned her.

Eventuelle merknader til plan endringen kan sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund eller til: post@tjeldsund.kommune.no  INNEN 20.mai. 2019

Rådmannen har etter delegering, gitt i medhold av Tjeldsund kommunes delegeringsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

Vedtak

Rådmannen vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan for Norges brannskole, planid. 1852 2004 14 ut til begrenset høring i perioden 24 april til 20 mai 2019.

Vedtaket fattes etter plan- og bygningsloven §12-14. 

Dsb/Statsbygg skal etablere ny toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Nye øvelsesobjekter på brannskoleområde/brannøvingsfeltet vil overskride gjeldene reguleringsplan tillatte BRA (bruksareal) samt høyder på bygg.

Det søkes nå i hovedsak om endring av utnyttelsesgraden og høyde innenfor brannskole område.

 

Søknad om endring      Plankart       Reguleringsbestemmelser        Planbeskrivelse       ROS analyse

Illustrasjon           NFK uttale kulturminne            Kartelegging biologisk mangfold               Trafikkanalyse V3

Oppstartsmøte    Saksfremlegg med vedtak og adresseliste

 

Overikt kommunal planer.png