Boliger

Kommunen har boliger lokalisert på Fjelldal, i Ramsund, i Kongsvik og på Myklebostad.
​Oversikt over ledige boliger

Hvordan søke om bolig

For å få tildelt kommunal bolig må du oppfylle krav i henhold til tildelingsreglement.
Søknad om leie av bolig sendes til Tjeldsund kommune, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund eller på e-post: post@tjeldsund.kommune.no

Søknad

Kontaktinformasjon

Tjeldsund omsorgssenter, telefon 76 91 91 60.