Formålet er å avklare de viktigste planutfordringer som kommunen står overfor, og ta stilling til hvilke planoppgaver som skal prioriteres i den neste fireårsperioden.   jf. pbl § 10-1.

Planstrateg 2017 - 2020